Aquest dijous, sessió plenària a l’Ajuntament

Aquest dijous hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Començarà a les 8 del vespre amb una ordre del dia que té set punts.

 Són els següents:

0. Aprovació de l’acta del dia 20/05/2010.

1. Contractació d’un préstec, per import de 300.000 €, amb Caixa Catalunya, per finançar diverses inversions a incorporar en el pressupost de 2010.

2. Reducció de les percepcions econòmiques dels membres electes de l’Ajuntament.

3. Aprovació de la concessió d’aval a Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA, per a la concertació d’una pòlissa de crèdit a 1 any.

4. Ratificació del decret de l’alcaldia núm. 766/2010 sobre aprovació minuta conveni per a la reparació de patologies i deficiències de la Piscina Municipal.

5. Moció del grup municipal PSC-PM en defensa de l’Estatut de Catalunya.

6. Moció del grup municipal de CiU contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut de Catalunya.

7. Moció dels grups municipals ERC i CiU de suport a l′exercici del dret a decidir.

A la segona part , de control i seguiment de la gestió per part del Ple, es donarà compte dels decrets de l’alcaldia i hi haurà el torn de precs i preguntes tant per part dels grups de l’oposició com del públic assistent que ho desitgi.

Leave a Reply