Actuació per millorar l’accessibilitat a Santa Eulàlia-Santa Magdalena

El passat dimarts 26 de juny va començar l’actuació de millora de l’accessibilitat a la cruïlla del carrer Santa Eulàlia amb el carrer Santa Magdalena. L’actuació consisteix en l’execució de guals accessibles per als vianants a les quatre cantonades de la cruïlla, la modificació dels sentits de circulació i la millora de la senyalització vertical i horitzontal d’aquest punt considerat camí escolar. 

Després de l’actuació, la circulació presentarà els següents canvis:

  • El carrer Santa Eulàlia, entre Sant Artur i Santa Magdalena, passarà a ser d’un únic sentit de circulació i les dues calçades tindran sentit Mataró.
  • El carrer Santa Magdalena, cantó muntanya, serà de pujada i el cantó mar serà de baixada.

L’obra té una durada prevista de tres setmanes. En principi, no estan previstos talls totals de carrer, sinó que es poden produir talls puntuals per a l’execució de la pintura viària, dels quals s’informarà amb antelació.