Acord de la comunitat educativa de Vilassar de Mar per buscar fórmules d’estalvi en els centres escolars

Les ampes, les direccions de tots els centres escolars d’infantil, primària i secundària del municipi i l’Ajuntament de Vilassar de Mar han signat un acord per mantenir el pressupost municipal en ensenyament a canvi de treballar conjuntament en la contenció de la despesa dels centres. L’objectiu: buscar fórmules d’estalvi ja sigui de tipus energètic, d’adquisició de material o d’altres que puguin proposar-se. El passat 29 d’octubre es va signar l’acord en què totes les parts esmentades es comprometen a treballar per buscar solucions conjuntes que disminueixin la despesa dels centres escolars. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament es compromet a mantenir per a l’any 2012 les mateixes subvencions escolars que donava fins ara però buscant conjuntament amb els centres educatius mesures d’estalvi econòmic per reduir la despesa que generen.

Per fer-ho possible, ja hi ha diferents propostes sobre la taula, com ara l’adquisició conjunta de material escolar entre tots els centres o informar-se sobre el projecte Euronet 50/50 de la Diputació de Barcelona. La base del 50/50 és que el 50% de l’estalvi econòmic aconseguit fruit de les mesures d’eficiència energètica dutes a terme pels alumnes sigui retornat a les escoles en forma de transferència econòmica. L’altre 50% seria un estalvi net de les factures de l’ens que les paga. El resultat és que tothom hi guanya, l’escola en majors possibilitats d’actuació, l’administració local en forma de menors despeses en energia i la societat en conjunt per la disminució dels impactes ambientals.

D’altra banda, també es va signar un conveni sobre el programa Anem al teatre, que les escoles de primària realitzen entre els seus alumnes. Totes les parts signants aposten per la continuïtat del programa, que inclou tres espectacles per curs. Les ampes de les escoles de primària es comprometen a fer una aportació econòmica per cada espectacle i alumne durant el curs 2012-2013. Els diners que l’Ajuntament s’estalviï del programa es destinaran a cadascuna de les escoles, al llarg de l’any 2013, en concepte de millora de la infraestructura escolar. D’aquesta manera l’Ajuntament manté la seva aportació econòmica a l’educació dels infants.
En tots dos casos, s’ha creat una comissió de treball amb la finalitat de trobar mesures d’estalvi als centres educatius i fer el seguiment de les mesures acordades en el conveni d’Anem al teatre, així com analitzar i valorar noves propostes que es vagin plantejant. La comissió està formada per una representació d’una ampa d’infantil i primària, una representació d’una ampa de secundària, dues direccions de primària i dues representacions polítiques de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.