801 quilos de miniresidus reciclats a les minideixalleries urbanes, al 2022

 

L’any passat, les minideixalleries urbanes de Vilassar de Mar, ubicades en cinc indrets diferents del nostre municipi, van recollir 800 kg de petits residus. Són deixalles, bàsicament domèstiques, de poc volum ,en general, però que, per la seva naturalesa, poden arribar a contaminar molt.

Són, concretament, 801 kg recollits en 365 dies. És una dada, doncs, a valorar de manera molt positiva. Sobretot perquè, ens referim bàsicament a deixalles domèstiques. Sobretot, de petit volum però que tenen un alt risc per al medi ambient. És el cas, per exemple, de les piles botó. Pesa un gram; però cadascuna, perquè et facis una idea, pot contaminar una piscina olímpica.

Actualment, a Vilassar de Mar hi ha 5 minideixalleries que permeten recollir bombetes convencionals, bombetes de baix consum, bombetes LED, CDs i DVDs, cartutxos d’impressora, residus d’aparells elèctrics i electrònics, piles i bateries de mòbils.

Les minideixalleries, dissenyades específicament per recollir productes de mida petita mitjançant diferents dipòsits, estan ubicades als següents punts:

  • Carrer Maria Vidal, 202
  • Carrer Sant Jaume, 24
  • Avinguda Carles III, 81
  • C. Narcís Monturiol, 79-81 (Plaça Andreu Teixidó)
  • C. Sant Josep, 73 (Plaça Vicenç Casanovas)

La recollida selectiva és el moment decisiu en el procés de reciclatge d’aquests miniresidus domèstics moderns: si van a parar a la brossa (són petits i es poden esbarriar amb facilitat) esdevenen un problema gran, mentre que si els dipositem al lloc correcte, a més d’evitar una possible contaminació, generem nous recursos per a tots.