Aquest dijous 12 de març s’ha aprovat un nou decret d’alcaldia amb noves mesures a prendre en contra el Coronavirus i que entren en vigor avui mateix i que complementen a les aprovades el dia 11 de març.

DECRET D’ALCALDIA

 Pel qual es dicten les

SEGONES MESURES DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL DEL CORONAVIRUS

En data 12 de març de 2020 es va dictar el Decret d’Alcaldia amb les primeres mesures a Vilassar de Mar per combatre el Coronavirus.

Arran de les noves informacions en relació amb aquest tema i les mesures dictades per la Generalitat, en relació amb els aforaments als equipaments, el tancament dels centres educatius, tancament de casals d’avis,…

A més a més de les mesures preses en la Primera Fase, s’aplicaran les que es determinen en aquest Decret.

En conseqüència,

RESOLC

Primer. Aprovar les mesures següents:

 1. En relació amb les activitats, serveis, entitats, clubs

Es suspenen fins a nou avís:

 • El programa d’activitats dirigides d’Esports
 • Les activitats formatives associades a Formació Ocupacional i Plans d’Ocupació.
 • Les activitats que es facin en els equipaments que es relacionen al punt següent.
 • En general, totes les activitats organitzades per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, les entitats, empreses, clubs i particulars que contravinguin les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament.
 • Es suspèn l’activitat del Mercat ambulant dels dijous, atès que no es pot garantir l’atenció i servei amb el personal municipal.

Es tancaran al públic, fins a nou avís, els equipaments:

 • Escola d’Adults.
 • Sala Roser Carrau i sala gran de l’Ateneu Vilassanès.
 • Museu Monjo i Casa Carme Rovira.
 • Can Bisa.
 • Escola Nàutica.
 • Vilassar ràdio.
 • Can Jorba.

Es tanquen al públic els parcs infantils del municipi, les pistes esportives obertes, els patis escolars que tradicionalment s’obren en cap de setmana.

Es suspèn tota activitat municipal política i de caire participatiu: comissions i consells municipals, plens, juntes de govern.

 1. Mesures d’atenció al públic i treball intern a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

Fins a nou avís:

 • Totes les dependències municipals romandran tancades al públic.
 • S’anul·len totes les reunions internes entre departaments.
 • No es farà cap inspecció a domicilis, obres, etc.

En relació amb els serveis concrets:

 • Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana:

Restarà tancat el servei de l’OIAC.

L’atenció es farà telefònicament al 93 754 24 00 i per correu electrònic. ajuntament@vilassardemar.cat

 • Policia Local:

Només s’atendran les urgències.

De forma presencial només es recolliran les denúncies urgents per temes penals ineludibles. La resta de denuncies rebran assessorament via telefònica.

Tota la resta de tràmits s’hauran de fer via telefònica al 93 754 10 20.

 • Serveis Socials:

El servei restarà tancat.

Tota l’atenció serà telefònica al 93 754 05 00.

 • Servei d’Ocupació i Joventut (Can Jorba):

Els serveis estaran tancats.

 • Resta de Departaments:

S’anul·len totes les visites i reunions presencials amb persones externes a l’Ajuntament i tota la resta de serveis (professionals, clients, usuaris…).

 • Treball intern:

El personal podrà treballar lliurement en el seu lloc de treball habitual, sempre i quan no tingui símptomes.

Per temes de conciliació, les persones que tinguin fills o filles de fins a 16 anys, podran restar a casa procurant, si es pot, garantir el compliment de la feina, i sempre i quan el servei quedi cobert (mínim 2 persones per planta de l’Ajuntament o per equipament) exceptuant els equipaments on hi ha serveis unipersonals o l’Escola Bressol i d’Adults que s’atendrà a les indicacions del Departament d’Educació.

Cas que coincideixi en un departament o equipament que tothom tingui fills i filles, el cap d’Àrea articularà el sistema per garantir que el servei quedi cobert presencialment.

Alternativament, es podran desviar els telèfons als telèfons mòbils de feina, aquelles persones que en tinguin.

S’evitarà l’ús del transport públic. Les persones que habitualment venen amb transport públic i que tinguin possibilitat d’utilitzar el vehicle particular, hauran de fer-lo servir. Durant els dies que les mesures estiguin vigents, es pagarà la despesa de desplaçament.

Les persones que no puguin fer servir transport privat, treballaran, en la mesura de les possibilitats, des de casa.

 1. Mesures en cas de contagi del personal municipal:

En cas que una persona o algú del seu entorn doni positiu en Covid-19, haurà de restar a casa i ho haurà de comunicar al seu o la seva cap d’Àrea, per tal que els seus companys i companyes de feina, prenguin les mesures oportunes.

No es podrà tornar a la feina fins a què no es tingui l’alta mèdica o informe mèdic.

 1. Altres recomanacions a la població:

Es recomana a la població que minimitzi la seva activitat fora del domicili i que només surti en cas necessari per anar al lloc de treball, comprar o per qüestions ineludibles.

Es recomana fer el test prèviament al contacte del telèfon d’atenció sanitària 061 a l’adreça http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test, i no anar directament als serveis sanitaris, per tal de no col·lapsar els serveis d’atenció sanitària, així com posposar les visites mèdiques que no siguin urgents.

Es recomana evitar les reunions nombroses així com els desplaçaments que siguin innecessaris.

En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’aniran actualitzant les mesures a prendre.

Segon. Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

 

Vilassar de Mar, 12 de març de 2020

 

Signat electrònicament