Fins a aquest dijous, obert el termini per a participar a la XII Beca de Recerca Ernest Lluch

Fins el dijous 11 de març és obert el termini per poder presentar les sol·licituds per a la XII Beca Ernest Lluch, organitzada per la Fundació Ernest Lluch. L’objectiu és  promoure treballs a l’entorn dels àmbits acadèmics que van centrar l’interès d’Ernest Lluch i que contribueixen al foment de la re cerca entorn del diàleg, en qualsevol de les diferents àrees de les Ciències Socials.

El projectes  – tal com van explicar el passat 10 de febrer a l’espai “Crònica”, quan s’obria el termini de participació-   han de ser originals, viables -a realitzar en el termini de 9 mesos amb 3 mesos de possible pròrroga – i justificadament relacionats amb alguna de les temàtiques següents:

 a) Història del Pensament econòmic, Història política i/o econòmica dels períodes modern i/o contemporani especialment en relació a la utilització del diàleg com a eina de construcció d’espais de relació i de convivència,

b) Economia de la salut

c) Teoria del diàleg, condicionants i metodologia.

d) Estudis sobre la personalitat i l´obra d´Ernest Lluch.

La convocatòria d’aquesta beca té una periodicitat biennal i s’emplaça a totes les persones interessades a consultar-ne les bases, a la web o en PDF.

 Per participar-hi cal remetre una presentació argumentada –amb un màxim de deu folis-, en qualsevol de les llengües oficials a l’Estat espanyol o en anglès, amb els objectius, la metodologia prevista, el pla de treball i el resultat que se n’espera, a més d’un breu currículum de la candidata o candidat.