Vilassar Ràdio emetrà dijous el ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 21 de març la sessió plenària ordinària que tindrà lloc a les 8 del vespre a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’ordre del dia està integrat per onze punts, entre els quals hi ha dues mocions no resolutives. Divendres l’espai “Crònica”, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h, els oferirà el resum de la sessió, amb el balanç de govern i oposició

Ordre del dia.

1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 11 i 25 de febrer de 2019.
2- Donar compte del decret d’alcaldia 2019DECR000579 28/02/2019 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2018 i del decret del president del Patronat Municiapl d’Escoles Bressol 18/2019 de data 28/02/2019 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2018 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.
3- Donar compte al Ple de l’informe anual emès per la intervenció general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2018.
4- Denominació de l’Arxiu Municipal com Arxiu Municipal Damià Bas.
5- Denominació de la sala d’actes de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch amb el nom Sala Maria Gràcia Gelpí.
6- Ratificació de la dissolució del Consorci de Comunicació Local.
7- Inici de l’expedient per a la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions, per a actuacions de conservació, rehabilitació, millora i/o reparació de façanes.
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per iniciar la substitució progressiva de les lents dels semàfors del nostre municipi, per figures igualitàries, paritàries i inclusives, eliminar de l’espai urbà tota aquella senyalització que tingui un impacte negatiu en la igualtat entre dones i homes. Garantir que en el nostre municipi no hi hagi senyals que invisibilitzin a les dones i infravalorin les seves activitats i pintar diversos passos de vianants amb frases, com per exemple: ‘Per la igualtat, ni un pas enrere’, ‘Caminant en igualtat’ o ‘Posa-li fre a la desigualtat’.
9- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal Demòcrata, per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.
10- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
11- Precs i preguntes.