Vilassar de Mar ja disposa del Catàleg de Masies

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va lliurar ahir dijous al matí a l’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer, el Pla especial de masies, cases rurals, i altres edificacions en sòl no urbanitzable (PEM) de la nostra localitat. Es tracta d’una eina que ha de servir per identificar aquelles que siguin susceptibles de ser reconstruïdes o rehabilitades, ja sigui pels seus valors arquitectònics, històrics, mediambientals, paisatgístics o socials.

Foto1.jpgAquest inventari també permet identificar altres construccions en sòl no urbanitzable que siguin considerades interessants de protegir, per raons arquitectòniques o històriques. Un Pla que, alhora, atorga nous usos que complementen les activitats econòmiques existents, agrícoles o ramaderes, compatibles amb el paisatge.

És per aquest motiu que el document ha catalogat 52 construccions a protegir i ha fixat quins són els criteris sobre com s’han de fer les restauracions, quins usos es permeten a cada element i les possibilitats de fer-hi ampliacions o de dividir la propietat.

Tal i com informa la nota de premsa que ha fet arribar la Diputació de Barcelona a Vilassar Ràdio, els Plans especial de masies, cases rurals, i altres edificacions en sòl no urbanitzable estan formats per una memòria normativa, descriptiva i justificativa. També contenen fitxes de les masies, cases rurals i altres construccions catalogades i plànols de localització i d’informació.  Cadascuna d’aquestes fitxes incorpora una part descriptiva, una altra de normativa -amb la regulació de cada element-, plànols i croquis.

Un cop l’Ajuntament de Vilassar de Mar hagi aprovat provisionalment aquest Pla, el remetrà a la Comissió d’urbanisme per la seva aprovació definitiva.