Vilassar de Mar incorpora el Servei d’Atenció Integral LGBTI

Un pas més cap a la igualtat. Un pas decidit, el que fa l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb la incorporació del Servei d’Atenció Integral LGBTI. L’alcalde Damià del Clot i la consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge, van signar, ahir a la tarda, un conveni de col·laboració per desplegar aquest programa. S’ubicarà a l’Espai Galbany, carrer de Sant Roc número 2.

Què és el SAI? És l’acrònim del Servei d’Atenció Integral LGBTI. L’objectiu és donar respostes adequades, àgils, properes i adaptades a les necessitats de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, per tal de garantir els seus drets. La voluntat, doncs, és contribuir a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats.

La consellera Tània Verge va destacar que Catalunya és referent estatal i europeu amb aquesta xarxa de 114 SAIS, que són un espai cabdal per a la interacció de les entitats LGBTI una eina monumental per connectar les polítiques LGBTI que es fan des dels municipis i des de la Generalitat.

Des de la seva conselleria, la d’Igualtat i Feminismes, Verge va celebrar que la partida pressupostària l’any 2021 era de 650.000 i que, ara, dos anys després ja és de 3,7 Milions d’euros.

La consellera va voler destacar que, des de Vilassar de Mar, es podrà donar cobertura a persones dels pobles i municipis que ens envolten.

Per la seva banda, la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, Marta Rovira, amfitriona de l’acte, juntament amb l’alcalde, Damià del Clot, va voler reivindicar aquest nou servei, “ del qual”, va dir “n’estem molt satisfets perquè el podrem oferir, també, a les persones dels municipis del nostre voltant, especialment a les de Cabrera i de Cabrils”.

Entre les diverses funcions del SAI, destaquen els següents:

  • Oferir un servei d’atenció municipal o territorial de proximitat per a les persones LGBTI i aquelles que s’adrecin per qüestions de diversitat sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.
  • Donar una atenció integral i de qualitat a les persones LGBTI fent un acompanyament eficient pel coneixement dels recursos específics del territori i llurs necessitats.
  • Facilitar la coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa de professionals i serveis que facilitin l’optimització dels recursos.
  • Sensibilitzar la població del municipi de l’existència de persones LGBTI, mitjançant la difusió de la posada en marxa del servei.
  • Donar a conèixer aquest servei a tota la ciutadania i especialment a les persones LGBTI.  
  • Donar suport específic per presentar incidències i denúncies per discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i per realitzar determinats tràmits.
  • Oferir informació i recursos LGBTI als diferents serveis i equipaments de la població o el territori.
  • Dur a terme el desplegament, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques públiques LGBTI+ local.

A Vilassar de Mar, com ja succeeix amb el SIAD, el SAI oferirà els seus serveis a l’Espai Galbany, un cop s’incorpori la persona responsable, previsiblement durant aquest mes de març.