Vilassar de Mar, entre els municipis que han entrat en estat d’emergència per sequera

Vilassar de Mar ha entrat en estat d’emergència per sequera. El motiu és que les reserves d’aigua del sistema Ter-Llobregat s’han situat per sota del 16%. Les noves restriccions, que han entrat en vigor divendres 2 de febrer, afecten a 202 municipis del sistema Ter-Llobregat, entre els quals hi ha Vilassar de Mar. Aquesta mesura implica una reducció de l’ús de l’aigua en determinats usos.

La fase d’emergència és la més greu i té tres estadis. En el primer, el Pla de Sequera fixa en l’escenari d’emergència una limitació de 200 litres per habitant i dia de mitjana per municipi. Aquesta xifra inclou el consum domèstic, les activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals i les pèrdues en les xarxes de distribució, entre d’altres. Pel que fa al consum que s’ha de fer a les llars, es recomana que aquest se situï al voltant dels 90 litres per habitant i dia. 

En l’escenari d’emergència es preveuen una sèrie de mesures per optimitzar l’ús de l’aigua, com la supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos i arbrat, sempre amb aigua regenerada o del freàtic); la reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%la reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials; o la reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).

Restriccions generals en estat d’emergència en aquesta primera fase:

 • VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA: Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 200 litres per habitant i dia (inclou consum domèstic, activitats econòmiques, centres sanitaris i usos municipals). Pel que fa al consum que s’ha de fer a les llars, es recomana que aquest se situï al voltant dels 90 litres per habitant i dia. 
 • NETEJA DE VEHICLES: Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.
 • NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ: Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. A Vilassar de Mar, la neteja de carrers es continuarà fent com fins ara, amb aigües freàtiques. 
 • REG DE ZONES VERDES I JARDINS, PÚBLICS I PRIVATS: Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable. Amb aquesta mesura, a Vilassar de Mar el consistori continuarà fent el reg de supervivència de l’arbrat públic amb aigües freàtiques.
 • REG ESPORTIU: El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica. S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes. El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable. Amb aquesta mesura, a Vilassar de Mar es regaran els camps de futbol municipals amb aigües freàtiques, però per compensar aquest consum, a partir del dilluns 5 de febrer, es tancaran les dutxes durant els entrenaments i s’obriran només per als partits.
 • PISCINES PÚBLIQUES, PRIVADES, COMUNITÀRIES (inclou les d’establiments turístics): Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:
  • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres). A la Piscina Municipal, per compensar el consum del reompliment parcial, a partir del dilluns 5 de febrer, es tancaran les dutxes exteriors del pàdel, les dutxes de la zona d’aigües i les dutxes de la sauna i el jacuzzi de l’interior de la Piscina. Les dutxes dels vestidors continuaran obertes.
  • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.
  • Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:
  • Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d’educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d’una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
  • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).
 • DUTXES A LES PLATGES: Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.
 • ALTRES USOS TEMPORALS: Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com festes de l’escuma, els jocs d’aigua o similars.
 • ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE: Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Per a més informació, , consulteu el portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya.