Vaga de metges als centres d’atenció primària, fins el divendres

Aquest dilluns 26 de novembre s’ha iniciat una vaga de metges als Centres d’Atenció Primària, entre els quals es troba el CAP Doctor Masriera de Vilassar de Mar. La vaga, que és previst duri fins el divendres 30 de novembre,  està convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya amb el lema “Atenció primària, digna i respectada” .Des del sindicat han explicat que  s’han perdut 900 metges des de 2010, que no es cobreixen les baixes ni les jubilacions, que el termini màxim perquè els pacients es facin una prova mèdica preferent hauria de ser de 30 dies i per a fer-se una prova ordinària no s’hauria d’esperar més de 90 dies. També expliquen que algunes proves com les radiografíes les reben sense informe i si el necessiten, es triga més temps en donar els resultats als pacients.El sindicat afegeix que als metges els programen més d’un pacient a la mateixa hora i minut i no poden controlar totes les visites que han de fer cada dia. El sindicat afirma que l’atenció primària hauria de rebre el 25 % dels diners destinats a sanitat i només rep el 16’9%, i en relació al sou dels metges a Catalunya, destaca que es troba a la cua en comparació a altres comunitats autònomes. Les demandes del sindicat se centren en sol·licitar més metges a l’atenció primària, tenir més temps per atendre millor els pacients, reducció de les llistes d’espera i més recursos per a l’atenció primària.

 

La Generalitat ha dictat uns serveis mínims davant aquesta convocatòria de vaga. En cas de tenir una visita concertada, truqueu el mateix dia de la visita o aneu personalment al centre per confirmar si es podrà fer. Les visites que no es puguin fer es programaran de nou. Es poden tornar a concertar a través del telèfon, per internet o presencialment.

Els serveis mínims garantiran:

  • Urgències: Normal funcionament tant en l’atenció de malalts externs com els ingressats en les unitats d’observació d’urgències.
  • Unitats especials: Normal funcionament de les unitats de cures intensives, vigilància intensiva, coronàries, d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia.
  • Tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
  • Activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent.
  • Centres d’assistència extrahospitalària i d’assistència primària: Normal funcionament de l’assistència urgent per als centres d’atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES). Per a la resta, un quart de la plantilla durant les dues primeres jornades de vaga i amb un terç de la plantilla a partir del tercer dia de vaga.
  • Serveis farmacèutics: es mantindran amb el personal facultatiu adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nit que estiguin establerts.
  • Transport sanitari: Servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia.
  • Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències mèdiques.
  • La resta de serveis: Amb el mateix règim que un dia festiu, llevat d’aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, on passarà a ser del 50%. En situació de nombre imparell de personal de servei, s’arrodonirà sempre per excés.

Així mateix, mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, des del punt de vista assistencial sanitari.