Una empresa donarà assessorament jurídic i econòmic a la situació concursal de la SA Municipal

El Consell d’Administració de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, va aprovar el passat 4 de novembre adjudicar, a favor de l’empresa Argentum Finanzas Corporativas, per un import de 35.500 euros (IVA no inclòs), el contracte per a l’assessorament jurídic i econòmic de la situació concursal en què es troba la SA Municipal.

Cal recordar que la SA Municipal va presentar el 23 de setembre, davant el Jutjat Mercantil de Barcelona, la comunicació de preconcurs. Davant aquesta situació, la SA Municipal va sol·licitar ofertes a 4 entitats especialitzades en matèria mercantil i concursal per contractar el servei d’assessorament jurídic i econòmic durant aquest procediment. De les ofertes presentades, es van portar al Consell d’Administració de la SA Municipal les dues més econòmiques i finalment, la d’Argentum Finanzas Corporativas va ser la triada amb 6 vots a favor (2 d’ERC-VdM diu Sí, 1 de GxVdM, 2 de Barbord i 1 de VdM sí que pot/sí puede) i 2 abstencions (1 de l’alcalde, que no va voler influir amb el seu vot l’elecció, i 1 de C’s). Els representants de CiU, presents a la sessió, no varen participar en la votació, tal i com ja van anunciar en l’anterior sessió del Consell, a causa dels dubtes sobre el procediment de licitació.

Leave a Reply