Tots els municipis maresmencs registren un saldo migratori positiu

Un any més, el Maresme se situa com a comarca atractiva per viure-hi, així ho mostren les dades de moviments migratoris recollides a l’informe anual que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. Les xifres corresponents a 2019 indiquen que la comarca va tenir un guany net de població de 7.082 persones, és a dir, va rebre més persones de les que van marxar. Aquesta és una tendència que, tot i no disposar dades concretes, probablement seguirà aquest 2020 donat que molts ajuntaments, després del confinament, estan registrant un increment de persones censades.

Pel que fa a Vilassar de Mar, la nostra població va tenir el passat 2019 un guany net de població de 239 persones. El saldo migratori de la nostra població en relació a la resta de Catalunya és positiu, és a dir, la xifra és de 140 persones més que el de 2018. El desglossament indica que de la resta de Catalunya van venir viure al nostre poble 896 persones i 756 vilassarencs van anar a viure a altres municipis de la resta de Catalunya. El saldo migratori amb la resta de l’Estat Espanyol és negatiu, és a dir, la xifra és de 17 persones menys que el 2018. El desglossament indica que 79 persones d’altres comunitats autònomes van venir a viure al nostre municipi i 96 vilassarencs van anar a viure a altres comunitats autònomes.  El saldo migratori en relació a la resta del món és positiu, és a dir, la xifra és de 116 persones més  que el 2018. El desglossament indica que 217 persones d’altres països van venir a viure al nostre poble i 101 vilassarencs van anar a viure a altres països.

A nivell comarcal, l’estadística de variacions residencials recull que l’any passat es van produir 21.462 entrades de població al Maresme, alhora que es van computar 14.380 sortides, donant un saldo migratori positiu de 7.082 persones. D’aquestes, 2.055 provinents d’altres comarques de Catalunya i 5.027 d’altres països, principalment d’Amèrica i Àfrica.

Respecte a l’any anterior, destaca la disminució d’un 4,15% en els moviments migratoris interns (els provinents de Catalunya o de la resta de l’Estat) i un increment de gairebé el 25% dels moviments migratoris externs (els provinents de l’estranger).

Els moviments residencials han estat positius a tot el Maresme. Un cop contabilitzades les entrades i les sortides, els 30 municipis guanyen població. Si bé amb diferències pel que fa a moviments migratoris interns.

Els municipis que registren un saldo migratori intern més positiu són Pineda de Mar, Malgrat de Mar, Calella, Tordera i Palafolls. En canvi, 5 municipis registren un saldo migratori intern negatiu. A Premià de Dalt, Montgat, Vilassar de Dalt, Cabrils i Sant Iscle de Vallalta ha marxat més població cap a altres municipis catalans o espanyols de la que ha arribat.

Pel que fa a les migracions externes, els 30 municipis registren guany de població.