Temporada de platges marcada per la covid-19 i per les pluges

El principal balanç de la campanya de salvament i socorrisme realitzada durant l’estiu 2020 a les tres platges de Vilassar de Mar rau en dos aspectes claus. La pandèmia de la Covid 19, per una banda, i la baixa qualitat de l’aigua, la pitjor dels darrers anys i provocada per les pluges que han sovintejat, especialment a finals de temporada, han provocat un augment en presència de banderes vermelles i grogues, per l’altra.

Aquesta temporada se’ns dubte ha estat marcada per les normes de seguretat i prevenció establertes per fer front al COVID 19. Proactiva ha dut a terme l’adaptació dels espais dels llocs de socors i torres d’intervenció prenent totes les mesures necessàries per minimitzar el contacte amb els usuaris mentre que es va proveir als socorristes de la equipació adequada.

Amb les dades de l’informe a la mà, observem un augment d’assistències lleus degut a una major presència de meduses i un creixement de l’alteració de la qualitat de l’aigua vers altres temporades per les pluges sofertes aquest estiu que han provocat un augment de les accions preventives dirigides als usuaris de les platges de Vilassar de Mar.

Així s’ha registrat un descens de la bandera verda de 8 punts vers l’estiu passat (54%) , la xifra més baixa dels darrers 4 anys. En canvi, ha pujat la bandera groga fins al 38% (sobretot en el mes d’agost) la més alta dels darrers 4 estius i un 8% de bandera vermella, essent dons la pitjor temporada dels darrers anys pel que fa a la òptima qualitat de l’aigua ja que el 50% de les banderes grogues han estat per aquest motiu. El segon motiu d’aquestes banderes es el 41% per l’estat de la mar advers i/o que presentava perill pels usuaris i el 9% per presència significativa de meduses dins la zona de bany (9 dies de la temporada en el mes d’agost i 1 al mes de juliol). La bandera vermella per alteració de la qualitat de l’aigua degut a les pluges sofertes s’ha donat durant 7 dies a la platja de Ponent i 5 dies a l’Astillero i l’Almadrava. A més de 1 dia per tempesta a totes les platges i 1 dia  a Ponent per gran presència de rosegadors morts i brutícia al trencant de l’aigua