Tancats tots els equipaments esportius municipals

La Regidoria d’Esports comunica que en vista de les condicions climatològiques i a les alertes i les recomanacions fetes pel CECAT, tots els equipaments esportius municipals, tant els descoberts de  (camps de futbol, pistes polisportives i recintes escolars) com els coberts, estan tancats  La intenció és mirar d’evitar el màxim nombre de desplaçaments, i els riscos que se’n deriven, tal com recomana el CECAT.

Pel que fa a les activitat esportives en tots equipaments municipals (coberts i descoberts) queda suspesa.