Tallers de participació ciutadana per a la redacció del Pla Local d’Habitatge

Vilassar de Mar té en marxa la redacció del Pla Local d’Habitatge (PLH) 2024-2029 per planificar les polítiques d’habitatge i posar-les al centre del debat ciutadà. La participació de la ciutadania i les entitats és clau en aquest procés per poder construir una diagnosi compartida i prioritzar les actuacions a dur a terme els pròxims cinc anys.

Per això, estan previstos dos tallers de participació. El primer taller servirà per a la presentació de l’anàlisi i la diagnosi del Pla Local d’Habitatge, debatre i fer propostes d’actuacions. Tindrà lloc el 22 de novembre, a les 17 h, a l’Espai Galbany i les inscripcions ja estan obertes. Per participar, només cal enviar un correu a participacio@vilassardemar.cat. El segon taller, destinat a prioritzar les propostes d’actuació, es programarà en una data posterior, a concretar.

A començaments de 2023, l’Ajuntament de Vilassar de Mar va iniciar la redacció del Pla Local d’Habitatge juntament amb l’equip tècnic, polític i les entitats i agents que treballen en l’àmbit de l’habitatge al municipi. Aquest Pla és l’instrument de planificació de les polítiques municipals d’habitatge dels pròxims sis anys. En aquest document es defineixen les estratègies i propostes a desenvolupar per assolir el dret a l’habitatge digne i assequible i poder donar resposta a les necessitats detectades.

El Pla Local d’Habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi i, d’acord amb l’anàlisi, construeix una diagnosi. Finalment, defineix els objectius, estratègies i actuacions concretes per donar resposta a les necessitats detectades.

Els grans temes que aborda l’anàlisi són:

1. Les persones: quina serà la població del municipi d’aquí a sis anys? Quines problemàtiques existeixen amb relació a l’habitatge? Quant habitatge assequible necessitem?

2. El parc d’habitatges: com són els edificis i els habitatges? En quines condicions de conservació, accessibilitat i ús es troben? Quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobre ocupats?

3. El mercat d’habitatge: quina és la situació del mercat immobiliari? Hi ha conflictes d’interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?

4. El planejament urbanístic: quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible? El planejament afecta negativament la conservació dels edificis existents? Com pot afavorir la millora?

5. Els recursos i iniciatives existents: què s’està fent per millorar les condicions dels habitatges? I per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments? I per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

La participació de la ciutadania és fonamental per a la redacció del PLH. El primer instrument del procés participatiu es va dur a terme durant la fase d’anàlisi mitjançant una enquesta ciutadana en línia realitzada el març i abril de 2023.