S’ha obert al trànsit del carrer Rosari

Des d’aquest divendres ha quedat obert al trànsit de vehicles al carrer Rosari, entre Aduana i Mont, després de les obres que han transformat la via en una plataforma única de prioritat invertida, amb voreres i calçada al mateix nivell, sense barreres arquitectòniques.

El carrer passa a ser de prioritat per al vianant, una via senyalitzada com a S-28.

Això que implica?

  • La velocitat màxima dels vehicles no pot superar els 20 km/h.
  • Els vehicles han de donar prioritat als vianants sempre i en tota la zona de circulació, per això no existeixen passos de vianants en aquestes tipologies de carrer.
  • Els vehicles no poden estacionar en aquests carrers. Únicament s’hi pot estacionar si existeixen llocs indicats amb senyals verticals i marques vials.
  • Els vianants poden fer servir tota la zona de circulació, mirant de no interrompre-la de manera innecessària. Hi és permès jugar i fer esport, així com fer ús de bicicletes, monopatins, patins, etc.