S’exposen els 15 projectes que aniran a votació en els pressupostos participatius

Del 17 d’octubre i fins al 3 de novembre el vestíbul de la Biblioteca Municipal i el de l’Escola d’Adults Municipal (aquest darrer mentre l’Espai Cultural Can Bisa està tancat a conseqüència de desperfectes de la pluja) acolliran l’exposició pública dels 15 projectes que ha triat la Comissió Pressupostos Participatius 2016 d’entre els 52 presentats per la ciutadania i entre els quals els vilassarencs i vilassarenques hauran de votar per decidir en què invertir 92.000 € del pressupost municipal (el 50% de les inversions).

A l’exposició es podran veure els projectes, amb el títol i una breu explicació de cadascun sense identificar la persona, entitat o grup municipal que l’ha proposat. L’exposició inicialment prevista a l’Espai Cultural Can Bisa sortirà al carrer, el dia 21 d’octubre, a la tarda, amb una carpa al Mercat (av. Montevideo/Narcís Monturiol), el dia 23 d’octubre, al matí, a la plaça de l’Església i el dia 6 de novembre, al matí, a la plaça de l’Ajuntament. Al mateix temps, s’ha habilitat un espai al web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar vilassardemar.cat/participacio per difondre tant els projectes seleccionats com el procés de votacions.

 

Qui pot votar i com?

Els dies 4, 5 i 6 de novembre es faran les votacions. Podran votar tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors de 16 anys. La manera d’acreditar que són de Vilassar de Mar serà mitjançant qualsevol dels documents oficials (DNI, NIE) que acreditin la residència al municipi, i en el seu defecte, un volant d’empadronament vigent. Cada persona podrà escollir les propostes a través d’una sola butlleta. Només serà vàlid un vot per participant. Aquesta butlleta inclourà les 15 propostes i la persona haurà d’escollir tres en total. Qualsevol butlleta que contingui més o menys propostes marcades serà considerada nul·la.

Per votar hi haurà urnes col·locades el divendres 4 de novembre, de 10 a 20 h, a la Biblioteca, el dissabte 5 de novembre, de 17 a 20 h, a can Bisa, i el diumenge 6 de novembre, de 10 a 13 h, a l’Ajuntament. També podran prendre part en el procés de votacions les entitats registrades al registre municipal d’entitats. Les entitats podran participar presentant a l’Ajuntament un sobre tancat amb un certificat de l’acord de l’òrgan de govern de l’entitat on es facin constar els tres projectes triats per l’entitat. Aquest sobre s’obrirà en el moment de fer el recompte de vots.

Un cop finalitzat el període de votacions, el mateix dia 6 de novembre, a partir de les 13 hores, es farà el recompte en acte públic i durant el transcurs d’una festa oberta a tothom es proclamaran els projectes seleccionats. En cas que sigui necessari un desempat entre projectes es farà per sorteig. Els projectes s’ordenaran per ordre de votacions rebudes de més a menys, i s’aniran executant fins a esgotar els 92.000 € (IVA inclòs). En cas de sobrant econòmic, la comissió es reunirà per decidir la destinació d’aquests diners.