Serveis mínims decretats per a la vaga general del 8 de març

Aquests són els serveis mínims més rellevants decretats per la Generalitat per a la vaga general convocada pel dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que afecta tots els treballadors i treballadores de Catalunya.

Pel que fa al transport públic, s’estableixen aquests serveis:

 • Metro: 85% del servei durant tot el dia.
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 85% del servei durant tot el dia.
 • Rodalies de Catalunya operat per Renfe: 85% del servei durant tot el dia.
 • Tram Barcelona: 85% del servei durant tot el dia.
 • Bus urbà de Barcelona: 85% del servei durant tot el dia.
 • Bus metropolità, interurbà i altres busos urbans: 85% del servei durant tot el dia.

En comparació amb anteriors ocasions, els servei mínims s’incrementen per considerar imprescindible que es garanteixi el funcionament normal d’un servei essencial i com a mesura per a la contenció de la propagació de la COVID-19, per evitar aglomeracions de persones a les diverses zones i espais de concurrència, en el marc excepcional de crisi sanitària que ens trobem.

Els operadors de transport públic mantenen actualitzada la informació de servei a través dels seus canals d’informació habituals.

Podeu consultar els horaris al cercador dels webs de www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com, apps de Rodalies de Catalunya i Renfe, i telèfon d’informació 900 41 00 41.

Assistència sanitària

Assistència als centres i establiments de l’àmbit del sistema sanitari públic

 • Urgències i unitats especials: servei normal.
 • Es garanteixen els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital.
 • Activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent: servei normal.
 • En l’àmbit de l’atenció primària, s’ha de garantir el normal funcionament del circuit assistencial COVID-19.
 • Campanya de vacunació COVID-19: s’ha de garantir el normal funcionament dels equips especialitzats en la campanya de vacunació de la COVID-19, donada la necessitat urgent de salut pública de vacunar al major nombre de persones.
 • Centres d’assistència extrahospitalària: es garantirà l’assistència urgent amb la plantilla i horari habitual de cada centre.
 • El servei de neteja: mantindrà l’activitat normal en les àrees d’alt risc, amb la totalitat de la plantilla. Donada la situació de pandèmia provocada per la COVID-19.
 • El servei d’hoteleria ha de garantir el menjar de tots els malalts ingressats.
 • Transport sanitari: servei per atendre les urgències sanitàries, proves urgents i els tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia.
 • Farmàcies de guàrdia: Es manté el servei.

La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en que passarà a ser del 50%.

Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants

Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre. A més del personal esmentat:

 • Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): dos docents per cada 4 unitats.
 • Per a l’ensenyament secundari (de 12 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats.
 • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
 • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
 • Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: 50% de les plantilles.

Assistència i serveis socials

 • Menjadors socials: el mateix que en cap de setmana.
 • Ajuda a domicili: serveis urgents, necessaris i inajornables.
 • Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
 • Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
 • Comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
 • Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
 • Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
 • Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

Altres

 • Radio i televisió públiques: Emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.
 • Serveis funeraris: 85% del servei
 • Personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques que en depenen
 • Serveis d’emergències: el personal necessari i imprescindible.
 • Servei de registre de documents o Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): mantindrà l’horari amb menys personal.

Pel que fa als serveis mínims decretats per l’Ajuntament:

-Àrea de Serveis Generals i OIAC, serveis territorials i serveis econòmics: una persona a l’OIAC

-Area de Serveis Personals: cap persona

-Àrea de la Policia Local: cap persona del servei administratiu  

-Escola bressol: dues educadores i  un auxiliar del grup bombolla