S-28, el senyal que indica els carrers de prioritat per als vianants

Es diu S-28, el pots trobar a 22 carrers de Vilassar de Mar i és un dels senyals més desconeguts del codi viari. Indica, però, les normes que regeixen als cada vegada més comuns carrers de prioritat per als vianants, és a dir, aquells carrers pacificats i condicionats principalment per a l’ús i el gaudi de les persones que es desplacen a peu. Aquests carrers, a mig camí entre els carrers que són exclusivament per a vianants i els carrers convencionals, tenen normes de circulació específiques i obliguen els conductors a extremar les precaucions per respectar la prioritat de les persones que van a peu i poder reaccionar davant possibles moviments o accions imprevistes dels usuaris no motoritzats.

Així, les normes que regeixen en vies senyalitzades amb l’S-28 són les següents:

 • La velocitat màxima dels vehicles no pot superar els 20 km/h.
 • Els vehicles han de donar prioritat als vianants sempre i en tota la zona de circulació, per això no existeixen passos de vianants en aquestes tipologies de carrer.
 • Els vehicles no poden estacionar en aquests carrers. Únicament s’hi podrà estacionar si existeixen llocs indicats amb senyals o marques vials.
 • Els vianants poden fer servir tota la zona de circulació, mirant de no interrompre-la de manera innecessària. Hi és permès jugar i fer esport, així com fer ús de bicicletes, monopatins, patins, etc.

A Vilassar de Mar, els carrers que compten amb aquest senyal S-28 són els següents:

 • carrer Mont (des del Camí Ral fins al carrer Colom)
 • carrer Sant Ramon (entre Mont i Sant Joan)
 • carrer Sant Ignasi
 • carrer Sant Francesc
 • carrer d’en Roig
 • carrer Sant Joan
 • avinguda Montevideo (entre Sant Ramon i Colom)
 • carrer de l’Aduana (entre Camí Ral i Colom)
 • carrer Sant Sebastià
 • carrer Dr. Masriera
 • carrer Josep Anselm Clavé
 • carrer Miquel Borotau
 • carrer Sant Antoni
 • carrer Sant Roc
 • carrer Rector Bartrina
 • carrer Santa Isabel
 • carrer de la Pau
 • carrer Sant Magí
 • carrer Buenos Aires
 • carrer Arpella
 • carrer Sant Andreu
 • carrer Sant Llorenç (entre Buenos Aires i Cuba)