Ritual Paquita Bruixa7 d’octubre

Ja podeu escoltar el ritual de Paquita Bruixa en el que ens ha explicat com arribar als objectius més de pressa. I un segon ritual que hem de fer el dia de la Verge del Pilar, el dilluns 12 doctubre.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.