Ritual Paquita Bruixa

Ja podeu escoltar el ritual que ens ha portat Paquita Bruixa. Ritual que anomenat de “díes dobles“, només es pot fer els díes 11 i 22 i es poden demanar varies coses.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.