Ritual Paquita Bruixa

Ja podeu escoltar i/o descarregar el ritual que ens ha ofert Paquita Bruixa i en el que ens ha parlat d’enviar missatges a algú que s’hagi allunyat, o que desitgem aprop nostre.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.