Ritual Paquita Bruixa 18 de maig

Ja podeu escoltar el ritual que ens ha fet Paquita Bruixa, i que ens ajuda en diversos àmbits. És el ritual de la bossa groga.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.