Ritual Paquita Bruixa 12 de Novembre

Ja podeu escoltar i/o descarregar els rituals de Paquita Bruixa en la qual ens ha parlat de com aconseguir que es compleixin els projectes, feina etc.
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.