Ritual de Paquita Bruixa 6 d’abril

Ja podeu escoltar el ritual de Paquita Bruixa en que ens va parlar de com portar diners a casa. Ritual que podem fer de dilluns a dissabte, a casa i com sempre descalços.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.