Ritual de Paquita Bruixa 14 d’octubre

  •  
Ja podeu escoltar el ritual de Paquita Bruixa en el que ens ha explicat com mantenir l’amor.
La secció del ritual la podeu seguir cada dimecres en directe a les 11.30h en directe.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.