Ritual de Paquita Bruixa 14 d’octubre

Ja podeu escoltar el ritual de Paquita Bruixa en el que ens ha explicat com mantenir l’amor.
La secció del ritual la podeu seguir cada dimecres en directe a les 11.30h en directe.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.