Ritual de les creus, 8 d’abril

Ja podeu escoltar i/o descarregar ritual de les creus que Paquita Bruixa ens ha fet aquest dimecres 8 d’abril, ritual que es fa normalment divendres Sant però que es pot fet també qualsevol divendres que no sigui lluna nova.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.