Resum de la sessió plenària ordinària de dijous 17 de desembre

Ajuntament VdMEl ple ordinari del 17 de desembre va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-Vilassar de Mar diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, l’abstenció de CiU, Ciutadans, el PSC i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i el vot en contra de Babord, modificar el contracte dels serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals de Vilassar de Mar, que des de l’any 2010 l’Ajuntament té amb l’empresa Serveis Urbans Vilassar de Mar, SA (SUVISA). L’objectiu de la modificació és redistribuir i optimitzar els serveis per reduir els costos del contracte.

Cal recordar que el contracte amb SUVISA és a 25 anys amb un pressupost de licitació de 1.029.082 euros. La proposta, segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, implica un estalvi de 308.019 euros respecte el 2014. Des de Gent per Vilassar de Mar, que va votar a favor, es va recordar el compromís electoral d’optimitzar els serveis davant la situació econòmica de l’Ajuntament. Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va abstenir en considerar que la reducció pot tenir una repercussió negativa en el servei i en les condicions laborals del personal, a més de recordar que des del seu grup aposten per la municipalització d’aquest tipus de servei. Des del PSC també es van abstenir davant el dubte de com quedaran afectats els serveis i el personal. Des de C’s es va afirmar que és encertat revisar contractes municipals però també es van abstenir pel mateix motiu que els grups anteriors. Des de Babord finalment es va votar en contra ja que per abstenir-se demanaven el compromís del govern de realitzar durant el 1r trimestre del 2016 una auditoria del servei.

El regidor d’Hisenda va explicar que el que es faria és un control exhaustiu de l’empresa a nivell intern però no una auditoria externa. Des de CiU, que es van abstenir, es va recordar que una gran part de la reducció d’hores proposada repercuteix a les escoles i van demanar que en cas que es vegi una afectació negativa es prenguin les mesures per ajustar-se a les necessitats dels centres educatius. El regidor d’Hisenda li va respondre que en cas que aquesta reducció afectés negativament el servei sempre s’estava a temps de fer una contractació addicional.

El ple també va aprovar inicialment l’ordenança que regula la ubicació i les condicions d’exercici d’activitat als clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, que es vulguin establir al terme municipal. El portaveu d’ERC-Vilassar de Mar diu Sí, Àngel Font, va explicar que l’ordenança no té una finalitat prohibitiva sinó reguladora i va recordar que la moratòria d’1 any per a la instal·lació d’aquest tipus d’activitats al municipi es va esgotar al mes d’octubre del 2015. A l’ordenança s’estableix un règim mínim de distàncies entre els clubs i associacions de cànnabis de 500 metres, i de 300 metres entre aquests i els centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema Local o General d’Equipament, estiguin o no construïts i/o urbanitzats. L’objectiu de l’ordenança és que aquests locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar molèsties al veïnat i les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries. L’ordenança es posarà a informació pública durant 30 dies perquè es puguin presentar al·legacions i reclamacions si es considera oportú. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Vilassar de Mar diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, PSC i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i l’abstenció de Babord i C’s. Des de C’s es van abstenir, tot i considerar que l’ordenança afronta una realitat, per consideracions específiques sobre el contingut de la mateixa com ara el que consideren insuficient aïllament acústic que es realitza sobre els habitatges adjacents a aquests locals o les mesures sancionadores en cas incomplir aspectes tècnics que l’ordenança recull. Des de Babord van explicar que s’abstenien per poder fer al·legacions.

Posteriorment, es va aprovar per unanimitat una moció conjunta de tots els grups municipals sobre el suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània. La moció ha estat elaborada en el marc de la Xarxa d’inclusió social de Vilassar de Mar on a més de tots els grups municipals participen les entitats socials del poble. Entre els acords de la moció hi ha el demanar al govern espanyol una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè aquests recursos es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada; i que s’augmenti de 6 mesos a un mínim de 24 el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. La moció també insta al govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la dotació pressupostària del Pla de protecció internacional de Catalunya aprovat al gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament. D’altra banda, des de l’Ajuntament es manifesta el suport a la creació a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi per acollir aquelles persones que travessen Europa fugint dels conflictes armats i, si es crea, estudiar la formalització i l’adhesió de Vilassar de Mar i destinar-hi els recursos municipals que siguin necessaris i proporcionats. També s’encarrega a la Xarxa d’inclusió social de Vilassar de Mar el seguiment de les actuacions municipals per treballar coordinadament amb els dispositius que s’organitzin a nivell català per acollir les persones sol·licitants; treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades, i sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Entre aquestes línies hi havia: assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i gestió de l’acollida per part de la Generalitat i els ens locals i la creació d’un relat solidari que impedeixi la creació d’un narratiu de xenofòbia. La moció també contempla entre els acords, crear una partida específica en els pressupostos municipals per al 2016.

Seguidament el PSC va presentar la moció “crida per la igualtat al món municipal”, que inclou 12 actuacions i que està pensada per treballar en l’equilibri territorial, noves formes de creixement econòmic i noves propostes que permetin ampliar la capacitat dels ajuntaments que no tenen prou recursos. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PSC i Babord, l’abstenció d’ERC-Vilassar de Mar diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Ciutadans i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i el vot en contra de CiU. Els grups que es van abstenir van coincidir en qualificar la moció d’oportunista i partidista. CiU, que va votar en contra, va afirmar que “tot això que el PSC demana és molt difícil si continuem sent esclaus del govern espanyol”.

Quant a l’acta del ple anterior, es va aprovar per unanimitat.

A la segona part del ple, de control i seguiment, es va donar compte de la renúncia del regidor de Babord, Jordi Bartrolí Almera. Bartrolí ha estat regidor a l’oposició a l’Ajuntament de Vilassar de Mar primer a la legislatura 2011-2015 amb IC-Verds EUiA i aquesta legislatura ho ha estat de la mà de Babord. Bartrolí va acomiadar-se explicant que han estat 4 anys i mig de moltes hores dedicades a democratitzar la política vilassarenca i que ara es retira per dedicar més temps a la família. L’alcalde, Damià del Clot, va agrair-li el seu rigor durant aquests anys, igual que van fer altres regidors del consistori, i el va felicitar per la seva nova paternitat. Bartrolí va ser acomiadat amb aplaudiments dels assistents.

A la part de precs i preguntes, Vilassar de Mar Sí que pot/sí puede va preguntar, entre altres temes, per saber en quin punt es troba l’elaboració del pressupost de 2016 i va demanar que es pengin al web de l’Ajuntament totes les subvencions; el PSC va sol·licitar, entre altres qüestions, que se li facin arribar uns informes que havia demanat i que es constitueixi una taula municipal sobre ocupació; Ciutadans va demanar que se li contestin les preguntes que havia realitzat en altres sessions; Babord va demanar que s’eliminin unes pintades racistes que havien aparegut a prop d’un institut, va preguntar, entre altres qüestions, per les gestions que l’Ajuntament havia realitzat en relació a la moció conjunta de tots els grups, aprovada recentment per donar suport als treballadors de l’empresa Daunis de Vilassar de Mar afectats per impagament en les nòmines, i van fer referència a la situació de la Societat Anònima Municipal, tema al qual també es va referir CiU. CiU va sol·licitar , entre altres qüestions, que se’ls faci arribar resposta a tres preguntes que havien presentat i que no han estat contestades.

En relació al públic assistent, una ciutadana, afectada per sensibilitat química múltiple, va exposar al plenari la seva situació i va manifestar el seu total desacord amb l’actuació de l’Ajuntament en relació al seu cas. Finalment una representant de l’associació de mares i pares (AMPA) de l’institut Pere Ribot va intervenir per mostrar el desacord de l’associació amb la intenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat d’implantar una quarta línia d’ESO, durant tres cursos amb la instal·lació d’aularis, a la zona de l’institut on hi ha l’hort. La representant de l’AMPA va assenyalar que el centre no està preparat per acollir un increment de 120 alumnes i va recordar que les instal·lacions de l’institut Vilatzara poden acollir 6 línies i que ara en té 4. Va finalitzar la seva intervenció demanant el recolzament de l’Ajuntament al posicionament de l’AMPA.

L’espai informatiu ”Crònica” recull aquest divendres la valoració global sobre els principals punts d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14:30h, 16h i 19:30 i es pot escoltar en diferit a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.

Leave a Reply