Resum del ple municipal del 15 de març

El ple ordinari del mes de març, celebrat ahir dijous, va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors dels plens del 16 de novembre i 15 i 27 de febrer. Tant la regidora no adscrita com un dels dos regidors de Cs van excusar la seva absència del ple. Seguidament es va donar compte dels decrets de l’alcaldia corresponents a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017, i d’aprovació del Pla de disposició de fons de tresoreria.

A la part resolutiva, el ple va aprovar la constitució de tres comissions d’estudi sobre diferents temes. La primera, per a la modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament i el Patronat d’Escoles Bressol per a l’exercici 2019. En aquesta comissió d’estudi, cada grup municipal estarà representat per un regidor/ora de l’Ajuntament adscrit/a al grup que representi, amb veu i vot i els regidors/ores no adscrits també formaran part de la comissió amb veu i vot. La creació de la comissió es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Grup Municipal Demòcrata, Vilassar de Mar sí que pot sí puede, les abstencions de Babord i Cs i el vot en contra del PSC. Babord va recordar que no estan d’acord en què només puguin representar els grups municipals les persones regidores i des del PSC es va mostrar en desacord en què la regidora no adscrita, que feia uns mesos formava part del PSC, tingués vot.

El punt 2, va aprovar iniciar l’expedient per a la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, en relació amb les zones d’estacionament limitat i la constitució de la comissió d’estudi per dur-la a terme. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Grup Municipal Demòcrata, Cs, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, l’abstenció de Babord i el vot en contra del PSC, amb la mateixa argumentació del punt anterior. Des de Babord van explicar que creien que era la Taula de Mobilitat la que havia de treballar directament aquest tema. En aquest punt es va demanar la intervenció del Secretari Municipal que va explicar que la llei diu que s’ha de crear una comissió per elaborar avantprojectes o modificar ordenances.

El tercer punt, l’inici de l’expedient per a la redacció del reglament del Consell d’Infants de Vilassar de Mar i constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Babord que es va abstenir tornant a posar de manifest el fet que en la comissió els grups municipals només poguessin estar representants per persones regidores. Des del govern, la regidora de Serveis Socials va recordar que la comissió d’estudi haurà de fer trobades d’intercanvi i coordinació amb els consellers i conselleres escollits al Consell d’Infants amb l’objectiu de recollir les seves propostes i la seva veu.

El punt 4, va aprovar inicialment les bases de la Beca Ernest Lluch, d’investigació i recerca local de Vilassar de Mar. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Babord, que es va abstenir explicant que volien fer una reflexió sobre com s’ha de fomentar la recerca local. Des del Grup Municipal Demòcrata, tot i el vot a favor, es va voler fer constar que de les dues vegades que s’hauria d’haver convocat la beca durant aquesta legislatura només es farà una i que això era perquè el govern “havia intentat durant 2 anys carregar-se-la”. Davant d’aquesta afirmació, l’alcalde de Vilassar de Mar va intervenir per dir que el que el govern havia intentat fer era transformar la beca i que estava d’acord amb el debat que proposava Babord per reflexionar sobre com potenciar la recerca local. Les bases estaran a exposició pública durant el termini de 30 dies a partir de la publicació de l’anunci al BOPB.

A la part de control, només hi havia la moció presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per a l’adhesió de l’Ajuntament al programa “Ciutats amigables amb les persones grans” de l’Organització Mundial de la Salut. La moció no va tirar endavant ja que només va aconseguir els vots a favor del grup proposant, Cs i PSC; les abstencions d’ERC-VdM diu Sí i el Grup Municipal Demòcrata i els vots en contra de Babord i Gent per Vilassar de Mar. La regidora de Gent Gran, Núria Arasa, de Gent per Vilassar de Mar, va explicar que tot i estar d’acord amb el contingut de la moció no hi havia recursos de personal a l’Ajuntament per poder assumir-lo i que per responsabilitat i per coherència amb el que s’estava fent a l’Ajuntament en l’àmbit de la gent gran no podien recolzar-la.

En el torn de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede es va preguntar si es faria algun acte amb motiu del Dia de l’Arbre, van demanar si es faria alguna actuació a la cruïlla de la sortida de l’aparcament a Eduard Ferrés, costat Piscina, que quan plou crea una gran bassa d’aigua, i finalment van preguntar per com estava l’ordenança d’igualtat que es va aprovar en una moció. Respecte a la primera pregunta, el regidor de Medi Ambient li va explicar que cada dia són dies mundials d’alguna cosa i que seria impossible atendre’ls a tots per falta de mitjans i recursos; sobre la segona pregunta, el regidor d’Urbanisme va respondre que s’ho mirarien per fer-hi alguna actuació, i respecte la 3a, la regidora d’Igualtat va explicar que encara no s’havia començat en la redacció de l’ordenança.

Des del PSC van demanar a l’alcalde que els mantingui informats sobre el grup de platges que s’ha creat amb més alcaldes de la comarca. Des de Babord van començar donant suport a Òmnium, després va demanar que als mapes que es facin des de l’Ajuntament per explicar diferents temes es posi també la zona de la Xinesca, posant d’exemple el mapa d’escolarització que s’havia fet servir per donar a conèixer l’oferta educativa que hi ha al poble. Babord també es va interessar pel PAM i van preguntar si hi hauria un per als dos darrers anys de legislatura. La regidora de Participació Ciutadana, Montse Gual, li va explicar que s’està treballant en el nou PAM i en la valoració de l’anterior. Babord també va demanar per si l’Ajuntament havia fet algun seguiment o queixa a Renfe per les darreres incidències en el servei. La resta de grups no van formular preguntes.

 

Audio de l’espai “Crònica” d’aquest divendres: