Resum dels acords de la sessió plenària ordinària del 20 d’abril

El ple ordinari del 20 d’abril va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 16 de març. A continuació, va donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris a mitjà termini (2018-2020) i dels decrets d’alcaldia.

 

La part resolutiva del ple va iniciar-se amb l’atorgament de la medalla d’honor de Vilassar de Mar, a títol pòstum, a Damià Bas Macià. Tots els grups van votar-hi a favor i des de Cs i CiU es va demanar al govern que la medalla segueixi el procediment adequat amb una comissió i també van criticar el fet que s’hagi anunciat l’atorgament de la medalla a través de cartells i invitacions abans que el plenari es pronunciés al respecte. Aquesta distinció, la medalla d’honor, s’uneix a la medalla de cronista oficial que en el ple del 20 d’octubre de l’any passat també se li va atorgar a Damià Bas, per reconèixer la seva tasca de dedicació a l’estudi i difusió de Vilassar de Mar, de les seves persones i de la seva història.

 

El segon punt de la part resolutiva va servir per autoritzar la concertació d’una operació de crèdit amb el banc BBVA, per part de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes SA. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i el PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra de CiU, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord es va recordar que esperen el resultat de l’auditoria que s’està fent a la Societat Municipal. El que s’aprova amb aquest punt és la novació del préstec hipotecari d’import màxim de 636.659,62 euros, atès que la situació contractual de la SA amb el crèdit contret amb el BBVA, respecte dels impagaments com a conseqüència de la situació concursal en què es troba, ha comportat la negociació amb aquesta entitat pel refinançament del deute.

 

El tercer punt va ser l’inici de l’expedient per a la redacció i aprovació de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, un punt que es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

 

Amb els mateixos vots, és a dir, també per unanimitat, es va aprovar el conveni de col•laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del servei d’acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2017. L’import d’aquest conveni, amb duració fins a final d’any, és de 6.414 euros. La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va explicar que per a l’acolliment i la integració de les persones immigrades a través d’aquest servei es disposarà d’un tècnic/a per cobrir el servei 5 hores setmanals, 1 dia a la setmana.
El punt 5è corresponia a la liquidació de la concessió del quiosc de premsa situat al passeig dels Pins, tràmit de renúncia de l’activitat per part del darrer concessionari per tal que es pugui tornar a licitar. El punt també es va aprovar per unanimitat.

 

L’aprovació de la modificació de la normativa específica 1.1. reguladora del preu públic per serveis prestats a l’escola bressol municipal, amb aplicació a partir de l’1 de setembre de 2017, es va aprovar amb les abstencions de Babord i el vot en contra de Vilassar de Mar sí que pot sí puede i els vots a favor de la resta de grups. Tant Vilassar de Mar sí que pot/sí puede com Babord van demanar que es faci un estudi perquè segons van dir hi ha molt poca diferència entre els que paguen més i els que paguen menys. Babord, a més, va demanar una tarificació social. El punt següent, també relacionat amb la Bressoleta, corresponent a l’aprovació de la normativa específica 1.2. reguladora del preu públic per serveis de jornades d’estiu prestats a l’escola bressol municipal, es va aprovar amb els mateixos vots que l’anterior.

 

A la segona part del ple, la de control, es van aprovar tres mocions.
La primera, la moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, perquè en base al resultat dels estudis tècnics i de viabilitat existents i l’actualització dels mateixos, si fos necessari, sobre la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic dels edificis municipals d’ús públic, incloses les escoles de primària i els plans d’estalvi energètic per a l’enllumenat públic, l’Ajuntament redacti una ordenança municipal sobre eficiència i estalvi energètic, dins l’àmbit de les seves competències, es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, Babord i CiU i les abstencions d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Cs i el PSC.
La segona moció no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC, per a la creació d’una taula de treball per desenvolupar el projecte educatiu de Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Babord, que es va abstenir perquè segons van explicar estaven d’acord amb el propòsit però no amb la fórmula.
Finalment, per urgència, es va aprovar la moció de tots els grups municipals sobre l’adhesió a la campanya “No puc esperar”, que va rebre el recolzament de tot el plenari. La iniciativa “No puc esperar” està pensada per a totes aquelles persones que pateixen malalties intestinals i no poden esperar per utilitzar un lavabo. Entre els acords de la moció hi ha identificar els equipaments municipals on aquestes persones es podran adreçar, a més de divulgar la iniciativa entre la ciutadania en general però també entre els comerços perquè s’adhereixin i deixin utilitzar els seus lavabos a aquestes persones.

 

A l’apartat de precs i preguntes, el grup de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va preguntar sobre queixes dels usuaris de la piscina sobre la qualitat de l’aigua. També pel WIFI públic que no funciona, sobre la instal•lació d’algun tipus d’instrument per recollir l’oli domèstic i sobre l’import de l’auditoria a l’empresa Urbaser. Sobre el tema de l’oli domèstic, el regidor de Medi Ambient va explicar que s’està ultimant un sistema per recollir-ho però que falta implementar els punts on estaran ubicats. Respecte al cost de l’auditoria a Urbaser, va explicar que havia suposat cost zero per a l’Ajuntament ja que s’havia fet a través del Catàleg de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les queixes de la piscina, el regidor d’Esports va dir que ho preguntaria als seus responsables, i respecte al Wifi, la regidora de Comunicació va explicar que els darrers aiguats van espatllar les antenes que el feien funcionar i que s’havia començat a reposar la de la plaça Carles Trias.Des del PSC es va preguntar com estaven els pressupostos participatius i des del govern es va explicar que això dependrà de l’aprovació dels pressupostos.Per part de Cs es va preguntar pels ascensors que no funcionen davant de Renfe i el regidor d’Urbanisme va respondre que amb els aiguats es van tornar a malmetre. Finalment, per part de Babord es va preguntar per quins equipaments municipals tenen certificats energètics i en quina categoria estaven.

 

Des del públic van haver-hi diferents intervencions.La primera per preguntar sobre les activitats que els pagesos poden fer als seus terrenys i per demanar agilitat en l’atorgament de terrasses als bars que ho demanen i compleixen els requisits de l’ordenança aprovada per l’Ajuntament. Després va intervenir un veí, en nom del grup sènior, per opinar sobre alguns dels punts de la plenària que s’havien aprovat com ara la moció sobre eficiència energètica en equipaments municipals. Finalment, una de les integrants de la Plataforma CinemaVdM va demanar la paraula per explicar l’objectiu de la plataforma que és aconseguir un espai perquè tot el poble gaudeixi d’un cinema on es puguin fer projeccions en bones condicions, proposant la sala M. Roser Carrau com a tal espai. A més, van recordar que presentaran aquest objectiu dissabte 29 d’abril a la sala Carrau amb la projecció de dues sessions de cinema.

L’espai informatiu ”Crònica” ofereix avui un ampli resum i la valoració que en fan del ple govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14.30h, 16h i 19.30h i es pot escoltar en diferit a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.