Resum del primer Ple de l’any de l’Ajuntament

El primer ple de l’any, corresponent al mes de gener, va aprovar declarar les casetes de pescadors de l’Espigó de Garbí com un Bé Cultural d’Interès Local i també va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Mar. La sessió va començar amb l’aprovació de l’acta del ple de desembre i la presa de possessió de Tamara Mateos Hippchen, com a nova regidora del grup municipal de Babord, després de la renúncia el ple passat de la regidora Júlia Suriol.

Seguidament es va aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana del carrer Montevideo, 95-99 i el carrer Manuel de Falla. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que es tractava d’un tema que es va iniciar l’any 2007 amb l’aprovació d’un estudi de detall d’un solar amb façana a l’avinguda Montevideo que incloïa la construcció de tres edificacions i que l’estudi de detall encara estava en vigor i la promotora que va adquirir el solar el podia executar com estava previst. Com la promotora ara ha adquirit un tros de parcel·la que completa el solar i la figura urbanística de l’estudi de detall ja ha desaparegut, per reordenar tota la distribució de la parcel·la s’ha d’aprovar un Pla de Millora. El regidor va explicar que amb el Pla de Millora s’aconsegueix una millor distribució de l’espai, volumetria i tancament de façanes que les que hi havia a l’estudi de detall i que les mesures s’han consensuat entre l’arquitecte de la promotora del solar, els arquitectes municipals i la comissió territorial d’Urbanisme de la Generalitat. Tots els grups van votar-hi a favor per la millora que suposa vers l’estudi de detall del 2007, a excepció de Cs i Babord. Cs va mostrar el seu dubte sobre si el Pla de Millora s’adapta al que diu el Pla de Mobilitat i Babord va preferir abstenir-se per acabar d’estudiar-lo i deixar la porta oberta a presentar al·legacions en el període d’exposició pública.

A continuació es va aprovar, per unanimitat de tot el plenari, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les casetes de l’Espigó de Garbí. D’aquesta manera, el govern vol fer front a la sentència ferma d’enderroc de les casetes que data de l’any 1999 i que aquest estiu la demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri per a la Transició Ecològica va comunicar a l’Ajuntament que es tiraria endavant, donant, després de la petició de l’Ajuntament, una pròrroga de 3 mesos per fer-ho. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que si es presenta qualsevol tipus de contenciós administratiu que obligui a fer l’enderroc, l’Ajuntament té l’alternativa de dir que estan declarades Bé d’Interès Local i pot demanar mesures cautelars en el sentit que fins que no hi hagi una sentència ferma dels tribunals no es pot procedir a l’enderrocament. Font va afegir que amb això es tindrà temps per preparar les casetes com a espai cultural amb un projecte de poble i preparar el camí per a una segona declaració, la de Bé d’Interès Nacional. Totes les formacions van mostrar el seu suport a la declaració i van fer èmfasi en què les casetes de l’Espigó de Garbí formen part de la història del poble.

El primer ple de l’any també va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilassar de Mar (PMUS) 2017-2022, incorporant una de les vuit al·legacions presentades, concretament la referida a una de les fitxes que contemplava una actuació que ja ha estat executada. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que el Pla té els informes favorables de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona i de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. El PMUS es va aprovar amb els vots els vots a favor d’ERC-VdM diu sí, Gent per Vilassar de Mar, la regidora no adscrita, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, PSC i Babord, l’abstenció de Cs i el vot en contra del Grup Municipal Demòcrata, que va recordar que per coherència mantindrien el vot que van donar a l’aprovació inicial del Pla. La resta de formacions van felicitar el treball que s’havia fet des de la Taula de Mobilitat. La regidora no adscrita va demanar que sigui un pla viu, la de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede que s’incorporin en el pressupost d’enguany les primeres actuacions i la del PSC va demanar que la Taula de Mobilitat es constitueixi en un Consell de Mobilitat per fer seguiment del Pla. Des de Cs es va explicar que l’abstenció era perquè en el Pla no quedaven resolts temes com el de les mesures compensatòries en les places d’aparcament que es perdien en les zones comercials i la implementació del pla.

Seguidament es van tractar les mocions no resolutives. La primera la va presentar Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per promoure mesures de protecció davant la proliferació de locals de jocs i apostes, que són un factor determinant en el creixement de la ludopatia. Entre els acords de la moció hi ha que l’Ajuntament analitzi les possibles limitacions urbanístiques a la implantació de locals d’apostes en els voltants d’espais freqüentats per la infància i la joventut com ara els centres educatius, culturals o juvenils. També demana que l’Ajuntament realitzi campanyes de sensibilització i conscienciació per prevenir problemes d’addiccions i ludopaties, sobretot en l’àmbit juvenil. La moció va quedar aprovada amb els únics vots en contra del Grup Municipal Demòcrata que va explicar que compartien la part expositiva de la moció i també el tema de sensibilitzar a la població però que no els semblava la manera perquè no quedava clar si també s’incloïen altres locals com els de loteria o les casetes de l’ONCE i s’estava obviant que el principal lloc de perill en aquest tema és el joc online i que aquest està a les pròpies cases.

La moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Cs, sobre l’augment de mitjans de la policia i en particular en l’Àrea Bàsica Policial de Mossos de Premià de Mar per garantir la seguretat ciutadana, es va aprovar els vots a favor del grup proposant, la regidora no adscrita, el PSC i el Grup Municipal Demòcrata, les abstencions de Gent per Vilassar de Mar i ERC-VdM diu Sí, i el vot en contra de Babord. Els dos partits al govern que es van abstenir van coincidir en què una moció no era la forma d’obtenir més mitjans per a la policia sinó pactant un pressupost, referint-se a les negociacions per aprovar el pressupost del 2019. Des de Gent per Vilassar de Mar a més es va titllar la moció “d’oportunista” i des d’ERC es van recordar totes les mesures que s’havien pres per part de l’Ajuntament davant l’augment d’actes vandàlics i de delictes en els darrers dos mesos. Des de Babord es va explicar que amb aquesta moció s’abordava el símptoma però no les causes estructurals i que la seguretat ciutadana no es soluciona només amb presència policial sinó abordant altres temes com l’accés a l’habitatge, el dret a la feina o el dret a la salut. Des del Grup Municipal Demòcrata es va compartir amb Babord que la presència policial no és l’única eina però que la infradotació de recursos humans tant a la Policia Local com a Mossos era una realitat i per això votarien a favor.

Després de donar compte dels decrets d’alcaldia, va arribar el torn de precs i preguntes. La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va preguntar sobre el preu, al seu parer excessiu, de les activitats del programa municipal d’activitats esportives i sobre si es tiraria endavant la moció aprovada sobre l’inventari de safareigs de Vilassar de Mar. Des de Vilassar de Mar sí que pot sí puede es va preguntar per quin ús es vol donar al quiosc del passeig dels Pins i va demanar que es calendaritzi la creació de la comissió aprovada en una moció per a l’estudi del contracte de la gestió de residus sòlids urbans i futura proposta de model. Des del PSC es va preguntar com estava el tema amb els venedors del mercat ambulant dels dijous. Des de Cs, com a prec, es va instar a l’Ajuntament a parar el projecte de l’skatepark de la Xinesca si no es feia un estudi d’impacte acústic d’afectació als veïns. Des de Babord es van interessar per com evoluciona la moció per la retirada de la publicitat sexista i també van preguntar si es renovarà el contracte de gestió de residus amb l’empresa actual. Sobre aquest mateix tema, el Grup Municipal Demòcrata va demanar que es concretés el timing d’aquest concurs i si es respectarien els terminis del contracte. També va preguntar per quantes vegades s’ha reunit en tot el mandat la Comissió de seguiment de la Piscina Municipal que està prevista en el contracte.