Resum del primer ple de 2010

Dijous 28 de gener va tenir lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar la primera sessió plenària ordinària de l’any 2010 en què, entre d’altres punts, es va ratificar el Pla local de joventut de Vilassar de Mar 2009-2011 i es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al pacte d’alcaldes sobre el canvi climàtic.

Ordre del dia: 

0. L’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 26 de novembre de 2009 es va aprovar per unanimitat.

 1. L’increment de tarifes de subministrament d’aigües al municipi per a l’any 2010, proposat per la gestora del servei a Vilassar de Mar, la Societat Aigües Vilassar, suposa un increment mitjà d’un 2,2%. El punt es va aprovar per unanimitat.

2. La verificació del text refós del Pla de millora urbana per a l’ordenació de volums i usos Camí Ral 42, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP i l’abstenció de la resta de grups: PSC, ERC i ICV.

3. L’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de la Bòbila, que té com a principal objectiu la millora i ampliació de les instal•lacions esportives en aquesta zona, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i PP i l’abstenció del PSC.

4. Aquest punt, referit a la pròrroga del contracte de gestió integral del servei de la Piscina pública municipal de Vilassar de Mar, es va retirar de l’ordre del dia.

5. L’aprovació inicial del reglament de l’arxiu municipal de Vilassar de Mar va comptar amb els vots a favor de tots els grups, és a dir, es va aprovar per unanimitat.

6. La modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis generals i la creació d’un nou lloc de treball de subaltern d’arxiu, mitjançant promoció interna, es va aprovar per unanimitat.

7-8. Els punts setè i vuitè es van aprovar conjuntament per unanimitat. Corresponien a l’elecció de jutge de pau titular i substitut de Vilassar de Mar. El titular seguirà sent Francisco Cuenca Matallana i el substitut, José Luis Centeno Pascual, els mateixos que ocupaven els càrrecs fins ara. Tots els grups van aprofitar per reconèixer la feina que fan aquestes persones.

9.   La ratificació del Pla local de joventut de Vilassar de Mar 2009-2011 es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP, l’abstenció d’ERC i els vots en contra del PSC i ICV.

10. La moció d’ICV-EUiA-EPM sobre la restauració de la torre de comunicació òptica situada al carrer Doctor Masriera es va aprovar per unanimitat.

11. La moció del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM per a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al pacte d’alcaldes sobre el canvi climàtic també va rebre el suport de la resta de grups i es va aprovar per unanimitat. CiU que tenia una moció sobre el mateix tema la va retirar per adherir-se a la presentada per ICV. Aquest pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 en un 20% abans de l’any 2020 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

Amb els vots a favor de tots els grups menys del PSC que va votar en contra es va aprovar entrar per urgència un nou punt a l’ordre del dia: la cessió gratuïta a favor de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, dels terrenys de caràcter patrimonial de l’àmbit de Can Vives, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i la gestió d’aquest espai on, entre d’altres coses, hi ha prevista la construcció d’habitatge de protecció oficial. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP i en contra del PSC, ERC i ICV.

A la segona part de control i seguiment de la gestió per part del Ple es van donar compte dels decrets d’alcaldia i els grups a l’oposició van fer les seves preguntes al govern. El PP, com és habitual, va anunciar que les presentaria per escrit. Des d’ICV es va preguntar, entre d’altres qüestions, per la retirada dels contenidors de reciclatge de roba i els resultats de recollida selectiva de la brossa amb el sistema de contenidors al carrer. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca (CiU), va contestar que els contenidors de roba s’havien retirat del nucli urbà per traslladar-los fora de l’entorn urbà perquè s’havia comprovat que el mal ús que algunes persones en feien provocava molèsties als veïns i fins i tot perillositat, i va afirmar que properament es donaran a conèixer les dades de la recollida selectiva de la brossa.
Des d’ERC es va preguntar, per una banda, per la reunió, que va tenir lloc recentment, del regidor de joventut i l’Assemblea de Joves de Vilassar de Mar, i per altra part  quines són les mesures adoptades pel consistori davant l’onada de robatoris de la qual s’han fet ressò diferents mitjans de comunicació. Respecte a la primera qüestió, el regidor de Joventut, Josep Solà (CiU), va explicar que el balanç  que fa de la reunió és positiu, que hi havia hagut acostaments en alguns temes i postures irreconciliables en d’altres, i que, quant als acostaments, espera que l’Assemblea de Joves de Vilassar de Mar li lliuri una proposta de festa jove per a la Festa Major per estudiar si és possible incorporar-la. Pel que fa als robatoris, el regidor de Governació, Ismael Duran (CiU), va manifestar que amb les dades del 2008 i el 2009 a la mà, el nombre de robatoris a Vilassar de Mar no ha augmentat sinó que el que ha passat és que els darrers robatoris s’han concentrat en dates. També va explicar que s’ha intensificat la presència de la Policia Local al municipi, que la Policia Local participa amb els Mossos d’Esquadra en el dispositiu “Lluna” amb patrulles estàtiques a les vies de comunicació de la comarca per detectar i atrapar els delinqüents i va anunciar que s’ha aconseguit, aquests dies, una patrulla fixa dels Mossos d’Esquadra, tarda i vespres, per Vilassar de Mar.

Des del PSC, igual que ICV, es va tornar a demanar les dades de recollida de la brossa, i es va sol•licitar que es doni resposta a instàncies presentades pel grup socialista durant el 2009.

Des del públic, unes veïnes del barri de la Xinesca es van queixar del tancament d’un carrer per la ubicació provisional de l’escola Els Alocs. Des del govern, en mans de CiU, es va contestar que el que prima en aquest cas és la seguretat dels infants i que la situació de tancament del carrer és provisional ja que el nou centre escolar, segons ha anunciat la Generalitat ha d’estar construït al seu lloc definitiu, és a dir, al costat de l’IES Pere Ribot, el 2011.

Leave a Reply