Resum del ple ordinari d’ahir

Al ple ordinari d’ahir es van aprovar la creació d’un lloc de treball de conservador/a gestor/a del patrimoni documental i dues mocions, una per la internacionalització del dret a decidir a tenir un estat propi del poble català i l’altra sobre regulació de l’ús de materials pirotècnics, i es va donar compte de les 14 actuacions que es realitzaran amb el Fons Estatal d’Inversió Local. També es va aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central, on l’Ajuntament tindrà representació.


El Ple d’ahir dijous, en sessió ordinària i amb una hora i mitja de durada, va aprovar per unanimitat les actes de les plenàries del 4 i 23 de desembre i del 23 de gener.
Seguidament es va aprovar, de forma inicial, la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Maresme Central. Segons va explicar la regidora de Sanitat, Roser Vallès, la finalitat del Consorci és “assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població”. Vallès va detallar que al consell rector del Consorci els ajuntaments tenen vot ponderat segons la seva població. En el cas de Vilassar de Mar és del 3,06% i la representant serà la mateixa regidora de Sanitat. La proposta es va aprovar per unanimitat.
El segon punt de l’ordre del dia, la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Generals i la creació d’un lloc de treball de conservador/a gestor/a del patrimoni documental, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC i l’abstenció del PP, ICV i el PSC. Segons va explicar l’alcalde, Joaquim Ferrer, la creació d’aquest lloc de treball es veu motivada per la necessitat de comptar amb la figura d’una persona que es faci càrrec del gran volum de documentació que generen les diferent àrees de l’Ajuntament, la seva classificació i control.

L’ordre del dia que en un principi només comptava amb dos punts es va veure ampliada amb la incorporació de dues mocions d’urgència. La primera, presentada conjuntament per CiU i ERC, per la internacionalització del dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català. Entre els acords de la moció hi ha l’adhesió del Ple als objectius de la manifestació ciutadana que recorrerà els carrers de Brussel•les el proper 7 de març i el compromís a fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir impulsant contactes institucionals amb autoritats locals d’Europa i del món en general. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i ICV i el vot en contra del PP.

La segona moció, presentada per ERC, estava relacionada amb la regulació de l’ús dels materials pirotècnics, sobretot la part que afecta a les colles de diables. Entre els acords de la moció, que va ser aprovada per unanimitat, hi ha el de donar suport a totes les accions de la Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el govern espanyol en la regulació específica de l’ús de materials pirotècnics que garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de foc.

A la segona part del Ple, de control i seguiment, l’alcalde va donar compte de les obres incloses al Fons Estatal d’Inversió Local. L’Ajuntament de Vilassar de Mar destinarà els 3.371.980 euros del Fons Estatal d’Inversió Local a 14 actuacions que tenen com a prioritat fer Vilassar de Mar més accessible. Es preveu que aquestes actuacions crearan 202 llocs de treball.

En el torn de precs i preguntes, des del PP el regidor Abraham Cobo, com ja és habitual, va dir que les presentaria per escrit.
El regidor d’ICV, Roger Solé, va preguntar pels danys ocasionats per les darreres ventades, els pisos que s’han d’adjudicar i que s’han construït a prop del Casal de Curació, per la construcció del centre definitiu del CEIP Els Alocs i també es va interessar per les dates d’obertura del casal de joves del carrer Sant Jaume que actualment l’Ajuntament està condicionant.
Per part d’ERC, Damià del Clot va preguntar pel procés de canvi de plaques dels carrers que estan en castellà. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, va explicar que en el pressupost del 2009 hi haurà una partida per continuar amb el canvi.
Des del PSC es van formular vàries preguntes entre elles el calendari per aprovar el pressupost del 2009, el cost de producció de l’anunci de la recollida selectiva que emet Vilassar Ràdio, el projecte de mercat municipal que té en ment el govern i el règim d’ús d’equipaments i sales municipals.
Des del públic, es va preguntar per quan es farà la rotonda prevista a l’avinguda Carles III per comunicar amb les Pinedes. L’alcalde va contestar que es treballa amb la idea de fer un pont en comptes d’una rotonda. La mateixa ciutadana es va queixar de la impunitat dels cotxes que aparquen sobre voreres o passos de vianants impedint la mobilitat dels vianants.
Des de l’Associació en defensa del PaP es van formular preguntes relacionades amb el reciclatge de la brossa i les quantitats que es porten a incinerar.
 

Leave a Reply