Resum del ple extraordinari d’urgència d’ahir al vespre

Ahir al vespre a l’Ajuntament de Vilassar de Mar es va realitzar un Ple extraordinari d’urgència amb únic punt en l’ordre del dia: l’aprovació del text refós del Pla Especial Urbanístic del Patronat Parroquial, relacionat amb la construcció del nou centre cultural i residència geriàtrica a l’espai que ocupa el Patronat. Primer de tot, es va votar la urgència del ple, amb els vots a favor de CiU, PP, ERC i l’abstenció del PSC. Pel que fa al text refós, va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC i PP i l’abstenció d’ERC. IC Verds no va poder assistir al ple.

El text refós aprovat incorpora aclariments al Pla aprovat provisionalment en el Ple del 22 de novembre del 2007 i que són preceptius per tal que la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat el pugui aprovar de forma definitiva. Urbanisme demanava a l’Ajuntament que al text refós hi figuressin alguns aclariments de forma explícita: el que abans s’anomenaven “apartaments” passen a ser “unitats assistides”, s’incorporen els compromisos amb l’empresa que s’encarregarà del projecte (arranjament de voreres, cessió de places de centre de dia a l’Ajuntament….), la realització d’un estudi de viabilitat financera, la concreció de percentatges d’unitats assistides i la petició d’un informe al departament d’Acció Social i Ciutadania. L’alcalde Joaquim Ferrer va explicar que la urgència del Ple era perquè el Pla pugui aprovar-se en la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del mes de juliol i que es puguin agilitzar tots els tràmits.

Des del PSC, la regidora socialista Carme Ramon va explicar que, tot i que en el Ple del 22 de novembre el seu grup es va abstenir ara hi votaven a favor “per vetllar per l’interès de la població i desencallar el tema del Patronat”.

Damià del Clot va justificar l’abstenció d’ERC pel fet que aquest partit va presentar al•legacions al Pla, relacionades amb el que ara demanava Urbanisme, que van ser desestimades.

El PP va votar a favor, segons ha explicat el seu regidor Abraham Cobo, per tractar.se “d’un bon projecte per al poble”. 

Pel que fa a IC-Verds, el regidor d’aquesta formació, Roger Soler, no va poder assistir a la sessió plenària. En declaracions a Vilassar Ràdio, Soler no veu justificada la urgència de la celebració del ple, i pel que fa al text refós del pla especial urbanístic del Patronat Parroquial, Soler ha explicat que la intenció del seu grup era votar en contra ja que no estaven d’acord amb el projecte tal com estava plantejat.

Leave a Reply