Resum del ple extraordinari d’ahir

Ahir dimarts va tenir lloc a les 8 del vespre durant poc més d’una hora i mitja una sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb només tres punts en l’ordre del dia: l’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores, per una part, de l’impost sobre béns immobles i, per altra part, de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals sota control horari regulat per parquímetres,  i la creació d’un lloc de treball de tècnic de salut de l’àrea de serveis personals. 

Quant al primer punt, amb el vot a favor de CiU, al govern,  i en contra de PSC, ERC, IC-Verds i PP, a l’oposició, es va aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost de béns immobles. Aquesta modificació consisteix en un increment  de l’impost de béns urbans del 4,5% i l’impost de béns rústics del 3%.

En la disposició transitòria de l’ordenança s’ha introduït, a petició del PSC, una correcció en què es fa constar que “aquells que tinguin dret a la bonificació relativa a les famílies nombroses, el puguin exercir amb efectes de l’any 2009”. El regidor del PSC Josep Albert Petit va recordar que l’any passat aquest impost es va apujar un 20% i va manifestar que trobava a faltar mesures de contenció econòmica en la gestió del govern.  El regidor d’ERC Damià del Clot va considerar “substancial”  l’increment d’aquest impost i va assegurar que aquesta mesura “en aquest moment de recessió econòmica sacsejarà l’economia de les famílies més necessitades”. El regidor d’IC-Verds Roger Solé va manifestar que no veu clar a què seran destinats els diners que s’obtindran amb aquest increment. El regidor del PP Abraham Cobo va acusar al govern de practicar una “política fiscal d’esquerres” i va demanar a l’alcalde “valentia davant la situació de crisi econòmica”, tot reclamant la reducció o congelació d’impostos. Cobo creu el govern “no té en compte la situació econòmica de moltes famílies”.
 
L’alcalde de Vilassar de Mar, Joaquim Ferrer (CiU), va afirmar que la política fiscal del govern és “de serietat, de rigor i de tocar de peus a terra”. Ferrer va recordar els problemes de finançament que tenen els ajuntaments, els molts serveis que les administracions locals han d’assumir encara que no els correspongui per llei, i va remarcar que l’increment de l’IBI compensa la davallada d’ingressos en concepte d’ obres que es registrarà a les arques municipals, degut a la crisi del mercat immobiliari. A més, l’alcalde va respondre al PSC que el govern ha aplicat polítiques de contenció en la gestió i va citar com a exemple la reducció de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament. Quant als problemes de finançament que pateixen els ajuntaments, el regidor d’ERC Damià del Clot va assenyalar com a principals responsables tant el PSOE com el PP.

Quant al segon punt, amb el vot a favor de CiU, l’abstenció d’ERC i en contra de PSC, IC-Verds i PP es va aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 32 reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres.
Aquesta modificació consisteix en un increment de les tarifes del servei d’estacionament regulat per parquímetres, és a dir, de la zona blava. Ara la tarifa base, en funció dels minuts d’estacionament, passarà dels 0.60 euros/hora als 0.90 euros/hora, el que representa un augment del 50%. Durant el ple en què aquesta modificació va ser aprovada inicialment, l’alcalde, Joaquim Ferrer, va recordar que les tarifes no es modificaven des de feia 10 anys i que el preu que s’aplicarà és inferior al d’altres municipis. La sanció per no posar tiquet puja a 6 euros.
Al ple d’ahir, es va desestimar la reclamació presentada pel PSC, que demanava que aquesta modificació s’apliqués durant 2 anys i analitzar després com evoluciona el procés que ha de portar a la construcció del parquing de la Plaça Vicenç Casanovas. El PSC va argumentar respecte a aquest punt que “el ple queda sotmès a un acord de la SA municipal quan no hauria de ser així” i va tornar a recordar que no tots els partits de l’oposició tenen representació a la SA municipal; ERC i PP van criticar el procediment seguit en aquest procés, que –en paraules del regidor popular Abraham Cobo- “resta soberania competencial, de manera no directa, al ple municipal”. Cobo va manifestar que el PP “estudiarà la possibilitat d’interposar un recurs de reposició contra les dues ordenances aprovades en aquest ple”. IC-Verds, per la seva banda, va manifestar que no veu clar a què seran destinats els diners que s’obtindran amb aquest increment. 

Quant al tercer punt, amb el vot a favor de CiU, PSC, ERC, IC-Verds i l’abstenció del PP, es va aprovar la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de serveis personals. Segons va explicar la regidora de Serveis Socials, Familia i Sanitat, Roser Vallès (CiU),  aquesta modificació consisteix en la creació d’un lloc de treball de tècnic/a de salut de l’esmentada àrea degut a “l’augment en les funcions que fan referència a l’ àmbit de la salut: protecció, educació sanitària i l’atenció a la igualtat de gènere i oportunitats”.     IC-Verds va manifestar durant la seva intervenció en aquest punt que, a més de tècnic de salut, veu necessari que l’Ajuntament tingui també un tècnic de medi ambient. 

Leave a Reply