Resum del ple extraordinari de dijous

El ple extraordinari celebrat dijous al vespre va aprovar, amb els vots a favor de CiU i d’IC-Verds i els vots contraris del PSC, ERC i PP, el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i Josep Roca i Pagès relatiu a la cessió anticipada d’uns terrenys per a la construcció d’una nova escola bressol municipal al barri del Barato. Són aproximadament uns 1.100 metres quadrats de terreny, situats darrere del carrer Manuel Roca. La nova bressol quedaria ubicada a la banda de l’avinguda Montevideo, a tocar de la plaça Carles Trias.

L’alcalde, Joaquim Ferrer (CiU), va recordar que la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) corresponent a l’àmbit del carrer Manuel Roca entre els carrers Jeroni Marsal, avinguda Montevideo i carretera de Cabrils té com a objectius principals fer un carrer i una zona verda per donar una nova façana al poble per la part de muntanya, obtenir el sòl per construir una nova escola bressol, la creació de sòl residencial fixant la preceptiva reserva d’habitatge de protecció pública, així com legalitzar moltes situacions de volums disconformes de les cases sense perjudicar els veïns.

En relació a aquesta modificació puntual del PGOU, el regidor del PSC Enric Flamerich va criticar l’actuació del govern, tot titllant-la de “desconsideració cap a l’oposició”. El PSC considera que actuacions com aquesta, que va qualificar d’“urbanisme expansiu”, implicaran un augment considerable de la població d’aquesta part del municipi. El PSC critica que, deixant de banda la nova escola bressol municipal projectada al Barato, el govern “no planteja cap solució a la necessitat de més equipaments que aquest increment demogràfic provocarà”

Damià del Clot, regidor d’ERC, va manifestar que posava en dubte la legalitat del conveni, ja que hi veu “defectes des del punt de vista jurídic”. Va afegir que el conveni no deixa “del tot clara” la repercussió jurídica i econòmica que tindrà la seva aplicació i va avançar que ERC presentarà “el pertinent recurs i demanarà un informe al secretari i a l’interventor de l’Ajuntament sobre les repercussions d’aquest conveni”.  ERC també és de l’opinió que aquesta actuació provocarà un gran creixement urbanístic.

El regidor d’ IC-Verds, Roger Solé, va manifestar que el conveni és, per una part, legal “ja que hi han donat el vist-i-plau els Serveis Jurídics de l’Ajuntament”, i per altra part,  “beneficiós per a la nostra localitat”

Per al regidor del PP Abraham Cobo, aquest conveni “és contrari a dret, antijurídic i il.legal”. Cobo va demanar que aquest conveni es retirés de l’ordre del dia i es tornés a formular i va preguntar pel cost total d’aquesta actuació.
Davant les crítiques que van formular alguns grups de l’oposició sobre com ha anat aquest procés, l’alcalde Joaquim Ferrer (CiU) va defensar la legalitat del conveni i va assenyalar que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El regidor d’Urbanisme Desideri Camino (CiU) va recordar que el conveni ha estat a exposició pública i no s’han presentat al.legacions. Ferrer va assenyalar que el PSC és el menys indicat per parlar d’urbanisme expansiu i va citar com a exemple l’actuació de l’anterior govern al Pla Parcial de les Pinedes.

Amb els vots a favor de CiU i IC-Verds i en contra del PSC, ERC I PP, es van aprovar el punts segon i tercer, estretament relacionats amb el punt primer. El segon era el text refós d’aquesta modificació puntual del PGOU i el tercer, l’acceptació de l’assumpció voluntària de càrregues urbanístiques per part de Josep Roca Pagès en relació a aquesta modificació puntual del PGOU.
Quant al quart punt, rectificació d’error material en l’acord del Ple del 28 de juny de 2007 en règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors, va ser retirat de l’ordre del dia.

Quant al cinquè punt, la contractació d’un préstec per import d’1.460.000 euros amb el Banc de Santander, l’alcalde Joaquim Ferrer va explicar que es portava a aprovació aquesta mesura per tal de regularitzar el finançament fallit de diverses inversions executades en l’anterior legislatura. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU i en contra de tots els grups de l’oposició, PSC, ERC, IC-Verds i PP.

Leave a Reply