Resum del ple del 31 de juliol

La sessió plenària ordinària del dimecres 31 de juliol, la darrera abans de les vacances d’estiu, va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió del dia 15 de juny per unanimitat de tots els grups. Seguidament, es va aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball per la reclassificació dels llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. En concret, es referia als llocs de treball de secretaria i d’intervenció que en superar Vilassar de Mar els 20.000 habitants passen a ser de classe Primera per adequar-se a la normativa legal. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

El tercer punt corresponia a l’aprovació del lloc de treball eventual de Cap de gabinet d’alcaldia i protocol. Es tracta d’un lloc de treball que ja existeix a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Per al 2019, la retribució d’aquest lloc serà de 32.270,54 € anuals bruts amb un dedicació de 35 hores setmanals. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que va votar en contra. Babord es va mostrar en contra dels càrrecs de confiança que va dir poden causar “favoritisme i arbitrarietat”, tot i que va fer constar que no es referien a la persona que ocupava el lloc sinó a la pròpia naturalesa del lloc de treball. Per a Babord es podrien buscar altres fórmules per donar estabilitat a la persona que desenvolupa aquest lloc de treball. Des de Junts per Vilassar es van lamentar que aquest punt en l’anterior plenària es portés a aprovació conjuntament amb el de gerent i que per aquest motiu no s’hagués aprovat abans i que la persona que està ocupant el lloc de treball hagi estat treballant un mes i mig sense cobrar. Per això va demanar que constés els efectes retroactius a l’acord amb data del cessament del nomenament, el 16 de juny. Perquè així fos, es va votar incorporar l’esmena proposada amb els vots a favor de tots els grups municipals i va quedar recollida aquesta petició de la qual el PSC va recordar que va ser el seu grup qui es va adonar a la sessió informativa prèvia al ple.

El quart punt de la plenària, referit a la creació d’un altre lloc de personal eventual, però en aquest cas de nova creació, el de gerent, va retirar-se de l’ordre del dia sense debat.

En el cinquè punt de la plenària es va donar compte del decret de canvis en els nomenaments dels representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar en els òrgans col·legiats. En concret, el representant municipal a la Xarxa de Mercats Municipals, la Xarxa Local de Consum i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme serà la regidora Esther López Martí.

Després de donar compte dels decrets de l’alcaldia, es va votar la urgència d’un nou punt a la plenària corresponent a la modificació de l’acord de retribucions aprovat en el ple anterior, en concret, el sou i la dedicació de l’alcalde arran de ser nomenat president del Consell Comarcal del Maresme on tindrà una dedicació del 30% i un sou de 22.500 euros bruts/any. La urgència es va aprovar amb les abstencions del PSC i Cs, el vot en contra de Babord i els vots a favor d’ ERC-Gent per VdM i Junts per Vilassar. La proposta de modificació aprovada consistia en què l’alcalde tindrà a l’Ajuntament de Vilassar de Mar una dedicació del 65% (28 hores mínimes de dedicació a la setmana) i no del 95% i un sou de 39.200 euros i no de 53.200. Tot i aquesta aprovació, en el torn de precs i preguntes, arran d’una pregunta de Babord sobre la dedicació de l’alcalde a l’Ajuntament, es van adonar que no s’havia fet bé la proporcionalitat de les hores de treball, 28, i les del sou i el Secretari va explicar hi havia un error i que es corregiria.

Per a Cs, que va votar en contra, la modificació proposada no era una baixada del sou sinó una reducció proporcional a les hores de dedicació a l’Ajuntament que passen de 38 a 28. Per al regidor Juan Díaz, la suma de les dues retribucions (ajuntament i Consell Comarcal) és superior a les retribucions que es van aprovar en el darrer ple com a alcalde.

Per al PSC, que també va votar en contra, no s’actuava per l’interès general sinó pels ingressos. “La direcció política d’aquest ajuntament es pot fer amb menys sous i menys dedicació”, va repetir més d’una vegada el seu portaveu, Quico Zamora.

Babord, que votaven en contra, va començar el seu discurs acusant de manca de responsabilitat al govern per no haver argumentat la pujada de sous en el darrer ple. Yabel Pérez, un dels regidors de la formació, va explicar que estaven d’acord en dignificar la feina de regidor però que els salaris de fa 4 anys ja complien aquest requisit. Va explicar que s’apugen de l’ordre d’un 15-20% quan no fan el mateix ni amb els sous dels treballadors ni amb les diferents partides pressupostàries.

Per a Junts per Vilassar, que es va abstenir, el punt no aprovava la retribució de l’alcalde al Consell Comarcal sinó la baixada de la dedicació de l’alcalde a l’Ajuntament. La seva portaveu, Laura Martínez, també va aprofitar per criticar que el govern retirés per segona vegada en una plenària un punt, el de la figura del gerent, i que no deixés debatre el tema.

L’alcalde va explicar la posició del govern segons la qual la retribució dels regidors aprovada en la plenària anterior estava motivada per tres eixos que mereixen una retribució més elevada que la que tenien: dedicació, responsabilitat i presa de decisió. Per a l’alcalde, mai s’han amagat d’això, posant d’exemple que al seu llibre publicat al mes d’abril ja en feia referència. També va explicar que per fixar els nous sous havien mirat pobles similars en demografia i població com els de Pineda, El Masnou o Premià de Mar, i va recordar que en les retribucions aprovades també s’havia augmentat el sou de l’oposició. Igual que la portaveu de Junts per Vilassar, l’alcalde va recordar que en aquest punt s’estava rebaixant la dedicació d’alcalde, no augmentant la retribució.

Des de Babord es va preguntar a l’alcalde perquè no es reduïa els 22.500 euros que ara cobrarà pel Consell Comarcal del Maresme del seu sou d’alcalde (53.200 euros). Cs es va mostrar d’acord amb aquest argument de Babord explicant que ara amb els dos sous cobrarà 6.000 euros més que l’aprovat en el darrer ple. Finalment el punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Junts per Vilassar i els vots en contra de Babord, PSC i Cs i la conseqüent escridassada del públic, una cinquantena de persones, que va desplegar una pancarta en contra de l’augment de sous dels regidors.

Seguidament va arribar el torn de precs i preguntes. Cs no en va formular cap, el PSC va acusar al govern de manipulació informativa del butlletí municipal en la notícia de la crònica del ple municipal de l’11 de juliol. En concret, de no fer la comparativa dels sous del govern amb els del 2015 quan sí que es feia aquesta comparativa amb els sous de l’oposició. Va ser en aquest moment quan el regidor del PSC, Manel Balaguer, va llançar les dades que segons els càlculs del PSC faltaven a la notícia: que l’alcalde s’havia apujat el sou un 10,96%, la regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Habitatge i Promoció de la Salut un 54,48%, el de Governació, Urbanisme i Mobilitat un 14,43%, el d’Hisenda i Recursos Humans un 43,8%, la de Joventut, Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat un 10,19%, el d’Espais Públics, Equipaments i Medi Ambient un 24,42% i la de Desenvolupament Econòmic, Comerç, Consum, Cultura i Festes Populars un 43,22%, unes xifres que els regidors de govern anaven negant.

Des del PSC també es va preguntar per les obres que han canviat la fesomia del carrer Rosa Sabater de les quals -va dir- no s’havia informat ni preguntat als veïns. En una altra pregunta també van parlar del carrer Sant Magí preguntant quins criteris es seguien per posar en uns carrers llambordes i en altres només asfalt. Des del govern, el regidor d’Urbanisme li va contestar que el criteri és el pla de mobilitat, el compromís electoral i la millora del clavegueram. Des del PSC també van demanar que el govern miri l’estat del tram del carrer Mont, entre Sant Ramon i Colom, perquè tenen constància que hi ha caigut molta gent. Des del PSC altres preguntes van ser entorn incidències en l’enllumenat públic, si la reparació d’una marquesina a un restaurant del carrer Sant Pau s’ajustava a normativa o si existia regulació per a les actuacions de música al carrer, entre d’altres.

Babord es va interessar per les causes de colònies d’abelles mortes al poble, per quan es té previst convocar el grup de treball per la futura contractació de recollida de residus i si el govern apostava per un model diferent de l’actual. El regidor de Medi Ambient va recordar que al seu programa electoral no parlaven de canvi de sistema però sí que n’és conscient que cal millorar-lo per arribar a una quota més alta de reciclatge. Babord també va recordar que la moratòria de llicències de pisos turístics havia arribat a la seva fi i va preguntar al govern què s’havia fet en aquest any. També van preguntar a l’alcalde quins vincles té amb una empresa immobiliària de Vilassar de Mar, BSP Home VdM SL, que segons Babord sembla que té pisos turístics i que al seu parer podria generar una incompatibilitat política en la regulació dels pisos turístics si l’alcalde té interessos personals en el tema. L’alcalde va explicar que des del 2001 té el 30% del capital social de l’empresa que es va crear per a la promoció de lloguers per a estrangers que volien estudiar a Barcelona. L’alcalde va detallar que la seva única activitat al marge de la d’alcalde és la d’escriptor, donar classes i fer d’advocat en processos de clàusules sòl i herències. Va recalcar que això està a la declaració de béns des del 2007 i que l’empresa en qüestió no té cap habitatge turístic a Vilassar de Mar.

Respecte al tema de la moratòria, la regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va admetre que des de l’Ajuntament no havien estat capaços de presentar un pla que regulés els usos dels pisos turístics durant l’any de la moratòria i que finalment ho han contractat de forma externa. “No hem estat àgils però ens comprometem a fer-ho”, va concloure.

Des de Junts per Vilassar la moratòria d’un any en les llicències de pisos turístics havia de servir per fer la regulació. “Aquest és un mal funcionament que té conseqüències per la població perquè entenc que ara no es poden denegar llicències” va afirmar la seva portaveu, Laura Martínez. També va manifestar la seva protesta pel fet que la comissió per a la contractació de la gestió dels residus es convoqués un dia abans i al migdia recordant que el regidors de l’oposició tenen una feina que no poden deixar d’un dia per l’altre.

Per part del públic, un veí va demanar a l’alcalde quines hores treballaria i dins de quin horari; un altra persona va preguntar si a la campanya electoral van dir que s’apujarien els sous; un veí de la Xinesca va demanar que els polítics anessin pels barris i es preocupessin dels barris, no només quan hi ha eleccions; una altra veïna va preguntar si la persona que ocupa el lloc de cap de protocol havia estat mes i mig sense contracte treballant i va preguntar si la pujada de sous dels polítics també havia repercutit de la mateixa manera en els sous dels treballadors de l’Ajuntament. Finalment, un altre veí va expressar queixes diverses relacionades amb el civisme com ara els que aparquen a la zona de càrrega i descàrrega de la plaça de l’Ajuntament sense poder fer-ho o els que deixen les caques i pixats dels gossos al carrer.

Aquest dijous 1 d’agost l’espai “Crònica” ofereix a les 13h, 14’30h, 16’30h i 19’30h, un ampli resum del ple i el balanç global de la sessió, a càrrec de govern i oposició.

Àudio de ‘Crònica’:

Àudio del ple: