Resum del Ple del 16 de setembre

Dijous 16 de setembre va haver sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’aprovació de les festes locals per al 2011 i la delegació de determinades gestions a la SA Municipal en referència al futur Mercat Municipal i l’aparcament soterrani que s’hi construirà a la zona van ser alguns dels punts destacats.


El Ple va començar aprovant per unanimitat l’acta de la sessió plenària del 15 de juliol, incorporant un aclariment del PSC.
A continuació, Manel Balaguer va prendre possessió del càrrec com a regidor del grup municipal del PSC, en substitució de Jordi Cañellas. L’alcalde li va donar la benvinguda en nom de tota la corporació municipal i Balaguer va pronunciar les seves primeres paraules com a regidor mitjançant les quals va agrair al PSC l’oportunitat que li donava per treballar pel poble.
El Ple va continuar amb el primer punt de l’ordre del dia corresponent a l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10, és a dir, la taxa per a la concessió de llicència d’obertura d’establiments i d’instal•lacions, i/o d’exercici d’activitats, així com per a les tasques de comprovació, control, inspecció i altres, derivades del règim de comunicació o de declaració responsable d’inici o canvi d’activitats, o de canvi de local. La modificació com va explicar l’alcalde es feia per adaptar-se a la nova directiva europea Bolkenstein i no modificava les tarifes vigents. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del regidor no adscrit.
El segon punt va servir per aprovar la modificació de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, per import total de 110.000 euros, provinents del romanent que tenia disponible el propi Patronat d’Escoles Bressol. Els diners s’han destinat a la compra de mobiliari per al nou equipament de l’avinguda Montevideo, 217. Tots els regidors van votar a favor.
La delegació de determinades facultats de gestió del Mercat Municipal a favor de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i el regidor no adscrit, l’abstenció del PSC, i el vot en contra d’ICV. En concret se li deleguen les facultats d’atorgament de les concessions de domini públic de les parades i botigues exteriors del Mercat Municipal així com la convocatòria per a la seva adjudicació.
El punt 4 i 5 també anaven referits a la SA Municipal per tal de donar-li la concessió administrativa del domini públic d’una porció de subsòl municipal adjacent al nou Mercat Municipal amb l’objectiu que pugui procedir a la construcció i posterior gestió en règim de concessió administrativa de l’aparcament subterrani resultant. Es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i el regidor no adscrit i l’abstenció del PSC.
La plenària va continuar amb l’aprovació, per unanimitat, de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2011. Seran el dilluns 27 de juny i el dilluns 31 d’octubre.
Per unanimitat també es va acceptar la subvenció de la Generalitat de 354.600 euros a l’Ajuntament com a titular d’una llar d’infants per al curs 2009-2010 i es va aprovar també, amb els mateixos vots, la relació de llocs de treball per a l’exercici de 2010.
L’aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2009, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA va rebre els vots a favor de CiU, ERC, el regidor no adscrit, i l’abstenció del PSC i ICV.
Finalment la moció del grup municipal d’ICV per declarar Vilassar de Mar poble lliure de circs amb animals es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del regidor no adscrit. Amb aquesta moció es referma el que ja està regulat a l’ordenança municipal de tinença d’animals.

Leave a Reply