Resum del ple del 16 de juliol de 2020

La sessió plenària del mes de juliol es va tornar a fer de forma telemàtica, a través de videoconferència. L’ordre del dia constava de 8 punts.

El primer punt va ser per donar compte del canvi de nom del grup municipal de Junts per Vilassar que passa a dir-se Junts per Catalunya. 

El segon punt va ser la ratificació del decret d’alcaldia corresponent a l’aprovació de l’increment salarial de les retribucions del personal del sector públic municipal per a l’any 2020, establert al Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener de 2020. L’increment salarial és del 2% amb efectes des de l’1 de gener de 2020 i l’increment addicional, si s’escau, en funció del PIB amb efectes d’1 de juliol. La ratificació es va aprovar per unanimitat tot i les crítiques de l’oposició per ratificar en el ple de juliol un decret signat el 16 de març. 

El tercer punt corresponia a la modificació del contracte de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals formalitzat amb l’empresa Serveis Urbans de Vilassar de Mar, SA (SUVISA). El regidor d’Hisenda va explicar que es tractava de regularitzar el que ja s’estava fent. Es tracta d’incorporar un operari per tasques de manteniment al cementiri municipal, un operari per tasques de consergeria en equipaments municipals i un suport d’un paleta oficial de primera per a actuacions a la via pública. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, l’abstenció de Cs i Junts per Catalunya i els vots en contra del PSC i Babord. Per a Cs la modificació és un pegat per posar remei als informes d’objeccions d’Intervenció però no aborda el model de gestió que es vol assolir. Des del PSC s’està actuant de forma irregular sobre un contracte amb una empresa de la qual l’Ajuntament té el 30% de participació i amb un contracte sobre el que demanen més informació i transparència amb informes tècnics del seu funcionament i balanç. Per a Babord, la part positiva és que es posa solució a les irregularitats que assenyalaven els informes d’Intervenció però critica que s’hagi optat per externalitzar aquestes tasques a través de SUVISA, i al igual que el PSC, van demanar més informació sobre l’estructura d’aquesta empresa de serveis. Des de Junts per Catalunya es van compartir els argumentaris dels altres grups i van posar èmfasi en què des de l’Ajuntament es vetlli per la igualtat dels treballadors de l’empresa SUVISA i els treballadors del consistori que fan la mateixa feina. Creu que amb la modificació es podria haver anat més enllà i buscar l’equitat entre treballadors, no només salarial. 

A continuació, es van aprovar les dates de les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2021. Seran el 24 de maig, segona Pasqua, i el 25 de juny, Festa Major. La proposta es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, les abstencions de Cs, Babord i Junts per Catalunya, i el vot en contra del PSC. Des del PSC es va votar en contra pel que consideren fer seguidisme en les dates i proposen canviar la segona Pasqua pel 19 de novembre, data de naixement de Vilassar de Mar com a municipi. Des de Babord també entenen que és una proposta continuista i que en les dates en què s’ha presentat no permet fer un debat previ. Des de Junts per Catalunya també van coincidir amb Babord en què no hi ha marge per decidir altres propostes i es va mostrar a favor de la proposta del PSC en quant a la data del 19 de novembre. 

El punt 5è, era la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari per import de 3.300.000 euros destinats a la sentència de can Vives. La modificació va finançada amb la concertació de préstecs a llarg termini, corresponent al punt 6è de la plenària, mitjançant la qual el préstec es diversifica en tres entitats bancàries davant la incertesa de l’evolució de l’euribor. S’aprova un concertació d’un préstec d’1 milió d’euros amb el BBVA, un altre d’1.150.000 euros amb l’Institut Català de Finances, i un altre pel mateix import que l’anterior amb Caixabank. Aquests dos punts es van aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, l’abstenció de Cs i PSC i el vot en contra de Babord i Junts per Catalunya. Des de Cs s’argumenta que no els hi agrada la modificació de crèdit ni pel que representa ni pel que suposa per a la població i creu que la gestió es va poder fer millor en l’origen i en el plet final. Des del PSC no veuen per part del govern cap pas per millorar la situació després que en el ple de juny s’aprovés una moció al respecte de can Vives. Argumenten l’abstenció perquè no es pot donar l’esquena al compliment d’una sentència però veuen manca d’acció per part del govern per buscar solucions al problema. Per a Babord la sentència és molt greu i van recordar també la moció aprovada en el ple de juny on un dels elements clau per al seu grup és l’assumpció de responsabilitats. Respecte la proposta financera del punt 6 van mostrar dubtes en què l’Institut Català de Finances acabi destinant diners a pagar el que Babord qualifica com una mala gestió. Per a Junts per Catalunya, demanar aquest crèdit no és l’única manera d’assumir responsabilitats i creuen que el respecte a la voluntat democràtica del plenari amb el compliment de la moció de can Vives del ple de juny seria una mostra d’assumir-les. Per part del govern va intervenir l’alcalde per explicar que des de la sentència fins ara no només han treballat en aquest crèdit sinó també en un recurs d’apel·lació. L’alcalde va recordar que els juristes que porten el recurs els han aconsellat prudència i per això el debat públic amb tots els grups municipals per explicar els punts de vista de cadascú sobre can Vives es farà més endavant. 

Després de donar compte dels decrets d’alcaldia es va passar al torn de precs i preguntes per part de l’oposició. Des de Cs es va preguntar sobre com estaven funcionant els casals d’estiu durant la pandèmia. Des del PSC es va preguntar en quin punt estava l’ordenança d’habitatges turístics. També es va preguntar sobre els ajuts de la Diputació respecte la recollida d’amiant en deixalleries i si es portaria a terme a la deixalleria del camí del Mig i sobre la sentència que obliga a la Generalitat a retornar el deute respecte les escoles bressol. Per part de Babord es va fer com a prec que s’il·lumini la zona del passeig Marítim entre el Club Nàutic i Palomares; van preguntar sobre quina planificació havia en la vegetació psammòfila que va malmetre el temporal Glòria; en quin punt es trobava el projecte de la senda de la platja que ha d’unir Premià de Mar amb Vilassar de Mar; i com funciona el servei d’Internet per conèixer l’estat de la platja. També es va preguntar si ja es coneix el calendari de reparació dels ascensors del passeig Marítim ara que ja s’han adjudicat els treballs i sobre la situació de la pandèmia del coronavirus al municipi. Per part de Junts per Catalunya es va preguntar per les mesures preses arrel d’incidents de seguretat a la pl. Mn. Andreu Teixidó; sobre la cobertura de personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sobre com es troba el projecte de renovació de l’enllumenat públic i el pla d’usos agrícola i també sobre quan començaria el projecte de renovació del clavegueram del carrer Enric Granados. 

Pel que fa a les preguntes del públic, arribades a través d’instància, el govern respondrà per escrit a la pregunta d’un veí sobre la contaminació acústica que li provoca un forn situat al carrer Lluís Jover. 

A l’espai “Crònica” del 17.07.2020, resum del ple amb balanç de la sessió per part de govern i oposició.

Àudio del ple aquí