Resum del ple de dijous 5 d’octubre

El ple ordinari del dijous 5 d’octubre va començar amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 25 de maig, 15 de juny i 20 de juliol. A continuació, es va donar compte del seguiment del 2n trimestre de 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que la previsió que feia l’informe d’Intervenció per al tancament del 2017 preveia un romanent de tresoreria positiu, un objectiu d’estabilitat complert i un deute viu al voltant del 87%. Seguidament, el mateix regidor va donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents. Pel que fa a l’Ajuntament, el període mig de pagament a proveïdors és de 20,83 dies i el del Patronat d’Escoles Bressol de 9,90 dies. Fent la mitjana, seria de 20,56 dies, una dada, segons va afirmar el regidor d’Hisenda, “que està per sota del nivell exigit”. A continuació, es va donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2018, tal com estableix la llei d’estabilitat pressupostària, línies que segons va explicar Solé contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, de l’equilibri pressupostari i de l’objectiu del deute.

 

Tot seguit va començar la part resolutiva del ple: el primer punt va ser l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Mar corresponent a l’exercici 2016. El regidor d’Hisenda va explicar que el compte, que comprèn el de l’Ajuntament, el de Patronat d’Escoles Bressol i el de la SA Municipal, “compleix l’estabilitat, la regla de la despesa i l’endeutament és del 92%”, a més de tenir un romanent de tresoreria positiu de més de 2,5 milions d’euros. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor dels grups que formen l’equip de govern, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, i l’abstenció de tota l’oposició.

 

El punt 2, va ser la ratificació del decret d’alcaldia núm. 349, de data 10 d’agost de 2017, d’adhesió al fons d’impuls econòmic per donar cobertura a l’execució de sentència ferma que es preveu a l’exercici 2018. La sentència correspondria a una demanda relacionada amb el projecte de can Vives i que si finalment condemna a l’Ajuntament seria per un import de gairebé 4 milions d’euros. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Babord que es va abstenir i va aprofitar per rebutjar la gestió de la SA en els darrers anys, sobretot en l’anterior legislatura.

 

A la segona part, de control, el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/si puede va presentar dues mocions no resolutives.

La primera, per elaborar i remetre un informe als diferents grups municipals que quantifiqui els diners que deixa de recaptar la corporació municipal en concepte d’IBI a causa de les exempcions fiscals a les propietats pertanyents a l’església catòlica en els quals duu a terme activitat econòmica i iniciar els tràmits corresponents per recaptar la quantia determinada segons l’informe esmentat, seguint els últims criteris aportats per la sentència del 27 de juny de 2017 emesa pel Tribunal de Justícia europeu. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va voler deixar clar que això no era aplicable als llocs de culte sinó només on hi ha una activitat econòmica de l’església, que a Vilassar de Mar seria el solar de l’antic Patronat Parroquial, espai que l’església té en lloguer a l’Ajuntament perquè el faci servir d’aparcament. El punt es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i PSC, el vot en contra de CiU, i l’abstenció de Cs. CiU i Cs van recordar que això repercutirà sobre el lloguer que l’església cobrarà a l’Ajuntament.

La segona moció va ser per a la creació d’un grup de treball, en un termini màxim de 3 mesos, integrat per un membre de cada grup municipal i els tècnics municipals corresponents, per a l’estudi del contracte de la gestió de residus sòlids urbans i futura proposta de model en acabar l’actual concessió. Manuela Calero, portaveu de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, va explicar que el contracte amb l’empresa que s’encarrega de la recollida de residus sòlids urbans, Urbaser, finalitza el 2019 i que el que busquen amb la moció és “aportar idees i decidir prioritats”. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor del grup proposant i Babord i PSC, les abstencions de Cs i ERC-VdM diu Sí i el vot en contra de Gent per Vilassar de Mar. Des del PSC van demanar que es valorés la possibilitat d’incorporar en el grup a persones que no fossin regidors. Des de Cs es van abstenir perquè al seu parer ja s’havia aprovat en un altre ple una moció per fer un control dels contractes municipals. Des de Babord van demanar que s’anés més enllà i es plantegés si cal una externalització del servei; des de Gent per VdM, on el seu portaveu és el regidor de Medi Ambient, es va avançar que la intenció del govern és contractar una empresa externa que faci el plec de condicions del nou contracte. Roca també va afirmar que l’Ajuntament no pot assumir una municipalització d’aquest servei i va afegir “sota la meva responsabilitat això no passarà”. Des de CiU es va donar suport tot i que el seu portaveu va recordar que és decisió del govern si prorroga o no el contracte a l’empresa actual. Des d’ERC-VdM diu Sí, el seu portaveu, Àngel Font, va dir que era un tema complex i que el seu grup s’abstenia perquè era una tema encara per debatre amb els seus socis de govern.
L’ordre del dia continuava amb una altra moció, presentada pel grup municipal de Ciutadans, en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals, que el seu portaveu, Juan Díaz, va retirar per “extemporània” en el temps.

Just després, es va donar compte del decret de l’alcaldia 403/2017, de 7 de setembre de 2017, de suport al referèndum convocat pel dia 1 d’octubre de 2017. Juan Díaz, portaveu de Cs, va demanar que constés en acta que el decret del referèndum “té una diligència realitzada per l’anterior secretari per la qual es considera que no compleix amb la legalitat vigent, que es contrari a la llei i sense capacitat de desenvolupament i execució”.

Seguidament per urgència van entrar dues mocions no resolutives més, relacionades amb el rebuig a la violència i condemna de la repressió policial arran dels fets succeïts l’1 d’octubre amb motiu del Referèndum. La primera va ser presentada conjuntament per CiU, Babord, Gent per Vilassar de Mar i ERC-VdM diu Sí. La urgència d’aquesta moció es va votar amb les abstencions de Cs. Entre els acords de la moció hi ha la condemna enèrgica a tota violència injustificada de l’estat espanyol, el suport a les persones ferides, la retirada dels efectius de la policia nacional enviats de forma expressa per impedir el Referèndum, demanar la mediació de la comunitat internacional així com declarar persona non grata al nostre municipi al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Els 4 grups proposants van voler deixar constància de forma verbal, tot i que no constés per escrit a la moció, que aquest mateix tracte ho extrapolaven al Rei Felip VI i per extensió a tota la família reial.
PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es van abstenir perquè a continuació van presentar una altra moció referent al mateix tema però amb un redactat amb el qual se sentien més còmodes. Des de Cs, el seu portaveu va començar el seu discurs amb desitjos de recuperació als ferits i va continuar afirmant que el govern de la Generalitat està portant Catalunya a una espiral sense sentit obviant a la meitat de la població que no pensa com ells. “Vostès vulneren el dret de la resta que no són independentistes”, va afirmar dirigint-se als grups independentistes del plenari. Des d’ERC-VdM diu Sí es va fer un agraïment a totes les persones que havien sortit a votar l’1 d’octubre i les que van protegir les urnes. Àngel Font va dir que davant les circumstàncies, el vot va ser “heroic”.Des de Babord van afirmar que no entenien com hi havia gent que encara no condemnés l’actuació policial.Des de Gent per Vilassar de Mar el seu portaveu va dir que “cap moviment pacífic mereix ser atonyinat”. Des de CiU es va qualificar de “vergonyós” que ni el PP, ni Cs ni el Rei hagin tingut ni una sola paraula pels ferits i que la responsabilitat de posar urnes amb la responsabilitat de posar porres no era comparable. L’alcalde, Damià del Clot, va voler intervenir en aquest punt del debat per interpel·lar directament al portaveu de Ciutadans al qual li va dir que se li hauria de caure la cara de vergonya per no condemnar els fets. Aquest va ser un dels moments tensos de la plenària. Juan Díaz va respondre en el seu torn de rèplica i li va dir directament a l’alcalde: “Vostè em fa por perquè vostè es permet amenaçar-me amb el dit perquè té el poder”.La moció finalment es va aprovar amb les abstencions del PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, el vot en contra de Cs i els vots a favor dels quatre grups proposants.

La següent moció d’urgència la va presentar el PSC. La urgència de la moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Cs i Gent per Vilassar de Mar, que van criticar el procediment formal i el poc temps amb el que es presentava. La moció responia al text de l’acord de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona, aprovat ahir, que també condemna la repressió policial de l’1 d’octubre. Finalment la moció es va aprovar amb els vots a favor de tot el plenari, a excepció de Cs, que va votar en contra.

A continuació, es va donar compte de la renúncia de Marina Jordan com a regidora del grup municipal de Babord. Jordán va explicar que la seva renúncia era per motius personals i laborals i que li era impossible compaginar l’acta de regidora amb horaris. “Ens trobem als carrers i a les places”, va acabar la regidora el seu discurs. Tots els grups municipals van destacar el seu tarannà dialogant i li van desitjar molta sort en la seva nova etapa professional, però sobretot les dones del plenari van voler expressar la pèrdua d’una dona en el ple ja que com va avançar la pròpia regidora el seu substitut serà un home, en Pau Arona.

En l’apartat de precs i preguntes, el grup de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va preguntar pels tolls d’aigua que es formen a l’entrada de l’edifici de la ràdio i el jutjat de pau quan plou; per si es podia millorar l’entrada a l’Hotel d’entitats on hi ha una part on s’ensopega la gent, i que es revisés el semàfor de Montevideo amb Eduard Ferrés perquè les llums dels vianants no funcionaven.Des del PSC es va preguntar per si ja hi havia tècnic d’educació i van demanar que es convoqui la Taula d’educació al més aviat possible. Des de Babord es va preguntar al govern sobre quin control es fa del contracte amb els gestors de la Piscina Municipal i sobre quina és la relació entre l’ajuntament i el club Nàutic, alhora que van llegir un manifest de suport a l’alcalde per haver signat el decret del referèndum, i van fer un prec: que des de les institucions es facilitin espais a la gent del carrer perquè es puguin fer escoltar.