El ple de maig ha estat el segon que s’ha celebrat de forma telemàtica a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. D’entre els punts aprovats, destaca la creació conjunta per part de tots els grups municipals de la Taula per a la recuperació social i econòmica de Vilassar de Mar i el milió d’eurosque l’Ajuntament destinarà a diferents mesures de caire social i econòmic per fer front a la crisi generada per la Covid-19. A l’inici, a petició de Cs, es va fer un minut de silenci per les víctimes de la pandèmia.

El primer punt, l’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 8 d’abril, va comptar amb els vots a favor de tots els grups.

Seguidament es va donar compte del període mig de pagament a proveïdors, que el regidor d’Hisenda va informar que era de 34 dies. També es va donar compte del seguiment del 1r trimestre del 2020, sobre el qual el regidor d’Hisenda va explicar que la previsió era de romanent positiu i un deute viu del 49%.

El punt 4, aprovat per unanimitat, va aprovar aplicar el 20% del superàvit de 413.163,53 €, corresponent al romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost 2019, a despesa de Serveis Socials per fer front a la Covid-19. Això equival a 82.632,71 €.

El punt 5, també per unanimitat, va aprovar aplicar el romanent de tresoreria d’1.076.800 € per a despeses generals per finançar el crèdit extraordinari i suplement de crèdit per despeses provocades per la Covid-19. El regidor d’Hisenda a mode de resum va explicar com es distribuiria aquest milió d’euros. 300.000 a ajuts de promoció econòmica, 400.000 a ajudes de Serveis Socials, 48.800 a ajudes a l’Escola Bressol Municipal, 120.000 suplements de personal i 200.000 a adequació d’edificis i despesa addicional de la Covid-19.

Tots els grups de l’oposició van recolzar la proposta però tots van coincidir en què trobaven a faltar una anàlisi més profunda de la situació actual de la població i de com els ha afectat aquesta crisi per poder valorar si era adequada la distribució de les partides. Des del PSC es va dir que la partida de 400.000 € per a Serveis Socials era un coixí important; Cs va destacar que s’havien escoltat les seves mesures en relació a promoció econòmica; Babord va criticar la limitació del 20% que imposa el govern espanyol que no permet fer ús de tot el superàvit i des de Junts per Vilassar es va parlar de manca de planificació i de transparència per part del govern municipal.

El punt 6 aprovava, per unanimitat de tots els grups, una modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari per import de 8.000 €. La modificació està finançada amb el fons de contingència. Es destina a la partida per iniciar els tràmits del servei d’Oficina d’Habitatge a Vilassar de Mar que es farà, segons van anunciar la regidora d’Habitatge, amb conveni amb el Consell Comarcal del Maresme.

Aquest punt es va tractar de forma conjunta amb el següent que també era de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari per una quantitat de 10.000 €, que van destinats a subvencions a les ampes que organitzen el casal d’estiu. Aquest punt, el 7è, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que va votar-hi en contra perquè els diners que van a parar a les ampes per al casal d’estiu provenen de les obres de manteniment de les escoles previstes a l’estiu i que aquest any no es faran. Sobre aquests dos punts, des de Cs van explicar que preferirien disposar primer d’un pla d’habitatge i després de l’Oficina i sobre el casal d’estiu que els hagués agradat conèixer què hi ha pensat fer. Des del PSC van recordar que seran exigents en la gestió d’aquests recursos; des de Babord, a banda de l’assenyalat en el tema del manteniment de les escoles, troben que l’Oficina d’Habitatge és un primer pas però que el govern va tard i li queda molt per fer. Des de Junts per Vilassar també van criticar que en 1 any de legislatura no s’hagués fet res en habitatge i també van mostrar-se crítics en què aquest estiu no hi hagi manteniment de les escoles. Sobre aquests dos temes, la regidora d’Habitatge Núria Arasa va entomar les crítiques d’Habitatge i va explicar que l’Oficina d’Habitatge serà un servei perquè la ciutadania se senti acollida i acompanyada per resoldre dubtes en un moment especialment sensible sobre aquest tema. Per la seva part, el regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va explicar que a l’estiu no es podran fer les obres de manteniment de les escoles perquè el casal d’estiu, per qüestió de ràtios i d’ampliar espais per aplicar la normativa de seguretat de distanciament, necessitarà dels 4 centres escolars. “Compaginar infants amb les obres no és possible”, va dir.

El punt 8, l’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials del municipi de Vilassar de Mar com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19, es va aprovar per unanimitat de tots els grups. Es tracta d’un text treballat de forma conjunta per tots els grups municipals, que destinarà un total de 400.000 € per a ajudes. Una primera línia, que és la d’aquestes bases, amb 300.000 € per al sector comerç, i una segona línia d’ajudes amb 100.000 € per al sector agrícola. Les bases generals de la primera línia d’ajudes per al comerç contenen els requisits que han de complir els beneficiaris, la forma d’acreditar-los, el termini i el lloc de presentació de les sol·licituds i el procediment de concessió. Mentre les bases es posen a exposició pública, s’aprovarà per decret la convocatòria per tal d’agilitar tot el procés. El límit per atorgar la subvenció des de que es sol·liciti serà com a màxim de dos mesos a comptar des de la data de tancament del període de sol·licituds.

El punt 9, va aprovar, per unanimitat de tots els grups, les bases reguladores per a la participació en el Maresmusic 2020 (16a edició), certamen musical per promoure els joves músics.

En el punt 10, per urgència es va aprovar de forma inicial la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació comercial de la via pública per permetre ampliar temporalment les terrasses de bars i restaurants fins al 50% de la superfície concedida. La mesura per ajudar a bars i restaurants a fer front a l’impacte econòmic causat per la Covid-19 va començar amb les disculpes de l’alcalde a l’oposició per la premura amb què es presentava i demanant-los confiança.  Tota l’oposició va votar a favor, a excepció de Babord, que es va abstenir perquè el govern ho presentava sense donar temps a l’oposició a fer propostes. Des de l’oposició es va considerar com una falta de planificació del govern i van demanar que aquesta mesura necessària per a la restauració no perjudiqui als veïns i que es prenguin les mesures per fer compatible la necessitat d’ampliar superfície de terrassa amb què la gent pugui passejar. Les tramitacions de la sol·licitud d’ampliar la terrassa s’aniran resolent a partir del decret d’alcaldia que ho autoritzi i que està previst que es publiqui aquest divendres.

El punt 11, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per impedir que, davant l’actual crisi sanitària i les conseqüències econòmiques i socials que pateixen els municipis, es produeixi la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del govern d’Espanya, es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, ERC-Gent per Vilassar de Mar, PSC i Junts per Vilassar i l’abstenció de Babord. Des de Babord es considera que els acords de la moció són insuficients i que cal disposar de la totalitat del superàvit, a més de suprimir la regla de la despesa i la llei de racionalització. El PSC es va mostrar a favor que es doti de més recursos a l’Ajuntament però alhora mantenint el rigor en el control pressupostari. Per a Junts per Vilassar, tot i no compartir alguns dels conceptes de la moció, cal reclamar al govern espanyol poder disposar de la totalitat dels estalvis per revertir-los a favor de la ciutadania. Finalment, ERC-Gent per Vilassar de Mar considera que el contingut és positiu per als municipis.

Per urgència, es va presentar la moció conjunta de tots els grups municipals per a la constitució de la Taula per a la recuperació social i econòmica de Vilassar de Mar. El portaveu del PSC, Quico Zamora, va ser l’encarregat d’explicar l’esperit d’aquesta Taula que té com a objectiu fer possible una reactivació econòmica i social sòlida i solidària que no deixi ningú enrere. Per a Zamora, es tracta d’un pacte de tots els grups municipals per definir les necessitats generades per la crisi, identificar-les, estudiar-les i donar-les solució. Tots els grups es van congratular de l’acord i Babord va celebrar la incorporació a la Taula de persones que no siguin regidores.

Abans del torn de precs i preguntes es va donar compte dels decrets d’alcaldia.

Pel que fa als precs i preguntes dels grups de l’oposició:

Des de Cs es va fer com a prec que el govern valori que el mercat ambulant dels dijous es quedi a la ubicació de l’av. Eduard Ferrés. Alhora, va preguntar per quines mesures s’estan prenent per adequar els equipaments a la Covid-19 i si ja tenien un protocol per a la reobertura de les platges. Sobre aquest darrer tema, el regidor de Medi Ambient va explicar que s’estaven buscant solucions consensuades amb els municipis veïns.

Des del PSC es va demanar que l’Ajuntament faci un comunicat sobre l’actuació d’un agent de la Policia Local i es va preguntar entre d’altres coses pel balanç del bus de nit per a joves, per quan es constituiria la comissió de façanes, per si havia hagut contactes amb el propietari del solar de Correus o si s’estan fent algun registre d’habitatges desocupats, entre d’altres.

Per part de Babord es va preguntar per unes obres a una finca agrícola de darrera la Piscina Municipal, inclosa al catàleg de masies en un moment en què el pla d’usos de la zona agrícola no està aprovat. El regidor d’Urbanisme va explicar que des de la finca havien demanat dos assabentats per fer una tanca perimetral i remoure terres però que després d’una visita del personal tècnic municipal s’ha incoat un expedient de disciplina urbanística perquè es puguin aturar les obres de forma cautelar.

Per part de Junts per Vilassar es va afirmar que el govern va molt endarrerit en la reobertura dels serveis municipals, es va preguntar pel pla d’usos de la platja i les guinguetes i pels serveis prestats per l’empresa Klousner durant l’estat d’alarma.