El ple extraordinari de dijous 29 d’octubre va aprovar, amb els vots a favor de CiU i el PP i en contra del PSC, ERC i ICV, el text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit de can Vives, un pas necessari per tal que la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’aprovi. Segons ha explicat l’alcalde, Joaquim Ferrer, el principal canvi que s’ha fet respecte del projecte inicial és la reducció en l’edificabilitat. Dels 137 habitatges previstos en un principi es passen a 89, dels quals 70 seran de protecció oficial i la resta, 19, lliures.


El segon i últim punt del Ple va aprovar que l’Ajuntament faci d’aval a Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, per a la concertació d’una operació de crèdit a curt termini per un import d’1 milió i mig d’euros amb La Caixa. El punt es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, i en contra del PSC i ICV. Es tracta de la renovació d’un crèdit que vencia i que es va demanar per pagar principalment les indemnitzacions dels paradistes del Mercat Municipal que van decidir deixar l’activitat quan aquest es va traslladar a l’espai provisional.

Leave a Reply