Resum del ple 18 de març de 2010

El ple d’aquest passat dijous 18 de març, de 3 hores i quart de durada, va aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament per aquest 2010 que puja a un total de 20.034.300 euros, un 1,2% més que l’any passat. L’aprovació va comptar amb els vots a favor de CiU, l’abstenció d’ERC i el PP, i el vot en contra del PSC i ICV.

L’alcalde, Joaquim Ferrer (CiU), va explicar que des del govern s’havia fet un esforç de contenció congelant la despesa corrent. Per regidories, la d’Urbanisme és la que pateix una reducció més elevada, d’un 2,5% respecte l’any passat. En canvi, la  de Cultura té un increment del 9% motivat per la nova biblioteca i la futura municipalització de l’Aula de Música, la d’Esports, un 6,5%, per la nova gespa del camp de futbol i la d’ Ensenyament, un 3,2%, per la nova escola bressol municipal del Barato.

Pel que fa al capítol d’inversions, enguany es destinen 2.284.300 euros, 500.000 dels quals provinents d’un préstec extraordinari que demanarà l’Ajuntament i que servirà per al cobriment de la pista esportiva d’Eduard Ferrés. L’alcalde va explicar que aquesta obra servirà, per una banda, per descongestionar, a curt termini, la situació de saturació que actualment viu el Pavelló d’esports municipal Paco Martín i, per altra banda, perquè cap nen o nena del poble es quedi sense practicar un esport per falta d’espai.

De la resta, 116.000 euros serviran per pagar una part de l’obra de la nova Biblioteca Municipal i el seu mobiliari, 69.000 euros van destinats al contracte de platges, 171.00 euros van per al projecte dels ascensors per comunicar la plaça Pau Vila amb el passeig Marítim, que ha patit un increment pressupostari per problemes estructurals i de disseny no contemplats en el projecte inicial. 205.000 euros es destinen a la nova escola bressol municipal que s’està construint al Barato, i 65.000 euros, a estudis i projectes. També hi ha una sèrie de partides destinades a la via pública i mobiliari urbà com ara 31.000 euros per al parc infantil que anirà a sobre del pàrquing de la plaça Vicenç Casanovas, 18.000 euros per a les obres d’urbanització del torrent del Porxo, 25.000 euros per al mobiliari de la nova comissaria de la Policia Local i 17.500 euros per al mobiliari del nou Centre Cívic del Passeig. A més, s’incorporen 4 partides més: 15.000 euros per a la reforma del Centre Cívic Lluís Jover, 21.000 euros per reposar arbrat a la via pública, 20.000 euros per reposar diversos semàfors i 21.000 euros per a la reposició de mobiliari urbà com ara bancs i papereres.
La resta d’inversions, 331.000 euros, van destinats a projectes de millora urbana, principalment arranjament de paviment a diferents carrers i voreres com ara la font de La Farinera, carrer Sant Ignasi, Montserrat i Duana, entre d’altres.

Pel que fa a les inversions finançades per altres administracions hi ha: 495.500 euros de la Generalitat, provinents del PUOSC, que es destinaran a la instal•lació de vuit illes més de contenidors soterrats. Per part del Programa Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona, 24.800 euros es destinen al Centre Cívic del Passeig, 80.000 euros serviran per acabar i obrir l’equipament juvenil de can Jorba, i 52.000 euros per rehabilitar l’entrada de l’Ateneu Vilassanès.

Pel que fa a la resta de punts de la sessió plenària ordinària:
– L’acta del Ple del dia 28 de gener es va aprovar per unanimitat.
– La correcció d’errada en l’acord del Ple del 26 de novembre, de reserva de facultats de l’Ajuntament en relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PSC i en contra d’ERC, ICV i PP.
– L’aprovació de la concessió d’aval a Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes per a la concertació d’una operació de crèdit per import d’1 milió d’euros, que servirà per finalitzar les obres de l’aparcament soterrani de la plaça Vicenç Casanovas, es va aprovar amb el vot a favor de CiU, ERC i PP, i el vot en contra del PSC i ICV.
En el terreny de mocions:
– Es va aprovar per unanimitat la moció d’ERC en relació a la preservació i restitució del patrimoni històric municipal per col•locar l’àncora d’en Prim en un lloc públic del poble que estigui relacionat amb el mar.
– Es va deixar sobre la taula, per aclarir alguns punts, la moció d’ICV del Dia Internacional de les Dones Treballadores per un nou model econòmic ecològic i equitatiu.
– Per urgència, va entrar una moció del PSC en favor de la transparència i la participació a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’entrada de la moció es va votar per unanimitat. Amb el mateix resultat de vots es va aprovar la moció que servirà per crear una comissió que tractarà aquest tema.

Quant la segona part del Ple de control i seguiment, el govern va donar compte de la sentència, a favor de l’Ajuntament, del jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona que ha desestimat el recurs presentat pel regidor d’ERC, Damià del Clot, contra l’Ajuntament de Vilassar de Mar i Urbaser, pel conveni que modificava el contracte d’arrendament del servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans. Segons la sentència, dictada el 18 de gener, el conveni que l’alcalde Joaquim Ferrer va signar amb l’empresa Urbaser per canviar el sistema de recollida de la brossa el 2007, i passar de la recollida PaP a la recollida amb contenidors, és totalment legal i s’ajusta a dret.
També des del govern es van donar compte dels projectes presentats per a ser finançats amb els fons estatals del 2010:
– Substitució de la claveguera del carrer de Sant Josep, tram comprès entre el carrer de Sant Joan i el carrer de Ca la Duana
– Substitució de la claveguera del carrer de Santa Rosa de Lima, tram comprès entre l’avinguda Montevideo i el carrer Mn. Joan Rebull.
– Reforma i adequació de l’edifici del carrer de Sant Joan, 36, per a conversió en hotel d’entitats.
– Reforma i adequació per a centre social del local municipal situat al carrer de Santa Eulàlia, 142.
– Rehabilitació de l’edifici municipal del carrer de Sant Pau, 22, per a destinar-lo a ràdio i televisió municipals, i instal•lació i subministrament d’equips tecnològics.
– Construcció d’una pista poliesportiva a l’equipament esportiu municipal del carrer de Lluís Guardiola, 34.
– Construcció d’una pista poliesportiva a l’equipament municipal de joventut denominat can Jorba.
– Renovació de la instal•lació d’enllumenat públic de diversos carrers del Pla de l’Avellà de Vilassar de Mar.
– Enllumenat públic del passeig dels Pins, parc de Sant Joan de Mar, plaça de Mossèn Andreu Teixidó, parc del c/ Sant Genis, plaça de Jeroni Gelpí i altres indrets de la població.
– Renovació de la instal•lació elèctrica del CEIP Pérez Sala.
– Renovació de l’enllumenat públic del carrer Cristòfol Colom, entre el carrer del Mont i Enric Granados.
– Obres de renovació de l’enllumenat públic del passeig Marítim.
– Subministrament i instal•lació de deu senyals informatius lluminosos per a vianants a la via pública.
– Subministrament i instal•lació de dos aparells smartpoint a la via pública, per millorar la informació al ciutadà.
– Implantació del sistema d’informació geogràfica (SIG) a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
– Instal•lació de les centraletes del servei telefònic a les dependències municipals de la Policia Local. 

En el torn de precs i preguntes, el PP les va lliurar per escrit, des d’ICV es va preguntar pel despreniment de pedres al Patronat Parroquial. Des del govern, el regidor d’Urbanisme va explicar que havien tingut una reunió amb el Bisbat, el propietari del Patronat, i que estaven oberts a la possibilitat d’enderrocar l’edifici que està molt deteriorat.
Des d’ERC es va lloar l’actitud de la ciutadania davant la consulta sobre la independència de Catalunya, organitzada per la plataforma Vilassar de Mar Decideix, que es va celebrar el 28 de febrer, i des del PSC es va preguntar, entre d’altres qüestions, pel model de municipalització previst de l’Aula de Música.

Leave a Reply