Resum de la sessió plenària ordinària de dijous 17 de març

Ahir dijous 17 de març , des de les 8 del vespre, va haver-hi sessió plenària a l’Ajuntament de la nostra localitat. Va ser l’última de caràcter ordinari de la present legislatura i va durar poc més d’una hora. Quant al primer punt, es va aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible de Vilassar de Mar, 2011-2020 (PAES), que té l’objectiu de reduir les emissions de CO2 un 21’27% respecte a les emissions de CO2 de 2009.

El Pla d’acció d’energia sostenible conté, a més, un inventari de les emissions i consums del municipi i la seva evolució històrica, la quantificació dels objectius a assolir i les accions concretes a impulsar per aconseguir els objectius establerts per la Unió Europea per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20%, que estableix la legislació, de les emissions de CO2  de les activitats i sectors on els ens locals tenen competència, i un pla de seguiment que permetrà valorar l’execució de les mesures i avaluació del seu impacte positiu a la localitat. L’Ajuntament de Vilassar de Mar es compromet, amb l’aprovació d’aquest pla, a reduir el 21’27 % de les emissions de C02 (13.954 tones de CO2), amb l’aplicació de 21 mesures, entre les quals destaquen la instal•lació d’ il•luminació d’alta eficiència, la substitució de làmpades VM per HM, la millora dels aïllaments, la realització d’una campanya de promoció dels electrodomèstics classe A i de difusió de vehicles sostenibles, el foment d’ús de vehicles municipals sostenibles, la creació d’una borsa local per a compartir vehicles, la instal•lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics als pàrquings públics, la peatonalització del centre urbà amb criteris de sostenibilitat i la difusió de bones pràctiques energètiques a les escoles, entre d’altres.
Quant al segon punt, es va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al conveni marc entre l’administració general de l’Estat i l’administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit territorial del Principat per a prestar el servei d’oficina de contacte que comporta un reconeixement de l’oficialitat de l’oficina de registre pel que fa a l’admissió de documents adreçats a l’administració central o a l’autonòmica.  
Quant al tercer punt, per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per a la instal•lació d’ascensors en edificis existents.
La segona part del ple va ser la de control i seguiment de la gestió per part del ple. Es va donar compte dels decrets d’alcaldia, i a continuació es va donar pas a la secció de precs i preguntes.
El regidor no adscrit Abraham Cobo no va formular cap prec ni pregunta, de paraula.
IC-Verds va preguntar, entre altres qüestions, pel canvi de condicions en la concessió de places d’aparcament al parquing de la plaça Vicenç Casanovas, i va recordar, amb motiu de la inauguració aquest diumenge de l’escola bressol municipal “La Bressoleta”, ubicada al Barato, que IC-Verds va donar recolzament al govern en aquesta qüestió.
ERC va preguntar pel conveni signat entre l’Ajuntament i el Bisbat per l´ús del solar on hi havia el Patronat com a parquing públic, va mostrar la seva disconformitat amb l’estètica i la ubicació de l’edifici que s’està construint al costat de Can Bisa, on anirà vivenda social, va felicitar al regidor Laureà Folch per l’aposta que ha fet des de la regidoria de Comunicació per les noves tecnologies, i va citar com a exemple que el canal municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al Twitter ha quedat finalista a la tercera edició dels premis internacionals Shorty Awards en la categoria de Govern, i, per acabar, va mostrar la seva disconformitat amb la mesura, anunciada pel govern, que a l’abril i al maig, dins del període electoral, no s’editarà el butlletí municipal de l’Ajuntament. L’alcalde va explicar que la legislació estatal de comunicació institucional, que es va aprovar el passat mes de gener, va canviar i es va endurir, amb la inclusió fins i tot de sancions per tots aquells ajuntaments que l’incompleixin.

El PSC es va mostrar també en desacord amb aquesta mesura i va demanar al govern que el secretari de l’Ajuntament valori de nou, a través d’un informe, si la legislació estatal aprovada a principis d’any permet o no la publicació del butlletí municipal en període electoral.El PSC va preguntar, també, per l’arrendament del bar del Centre Cívic del Passeig, pel termini de finalizació de les obres de la plaça Pau Vila, si Vilassar de Mar s’adherirà a la Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, pels informes que fan referència a les prospeccions arqueològiques realitzades amb motiu de les obres de construcció de la pista poliesportiva coberta a l’avinguda Eduard Ferrés i pels horts urbans. Precisament en el torn de preguntes del ple on participa el públic assistent va intervenir-hi un dels representants de l’associació vilassarenca Vilashort, que va preguntar sobre aquesta mateixa qüestió. El ple va acabar amb unes paraules de l’alcalde, Joaquim Ferrer, d’agraïment a tots els regidors, de govern i oposició, per la feina realitzada durant aquesta legislatura. Ferrer va anunciar que el govern té la intenció de realitzar, abans de la finalització de la present legislatura, un ple extraordinari per a portar a aprovació els pressupostos d’enguany.

Leave a Reply