Resum de la sessió plenària de dijous 22 d’octubre

Ajuntament VdMLa sessió plenària ordinària del 22 d’octubre va aprovar els horaris comercials per al 2016, el catàleg de camins municipals, quatre de les sis mocions inicialment presentades i una que va entrar d’urgència per mostrar el suport als treballadors del Daunis.

El punt 1, la proposta de modificació dels horaris comercials per a l’any 2016 es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits, a excepció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede que va abstenir-se. L’Ajuntament ha aprovat el diumenge 27 de novembre i el diumenge 4 de desembre com els dos dies que se sumaran als vuit dies que es permet al comerç obrir en diumenges i dies festius al municipi, dins del calendari comercial del 2016.

El punt 2, la concessió del local K del Mercat Municipal es va rebutjar amb l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord, els vots en contra del PSC, C’s i CiU, i els vots a favor de l’equip de govern ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar. La proposta pretenia adjudicar la concessió administrativa d’aquest local, per un període de 50 anys, per un import de 90.750 euros (IVA inclòs). Des del PSC es va qüestionar que si la SA acaba en concurs de creditors s’acabaria perdent patrimoni, i des de C’s i CiU es va argumentar el vot en contra explicant que el preu de concessió distava molt del preu real de mercat. Des del govern van recordar que és un local que portava 3 anys intentant concessionar-se i que té certs condicionants com són la falta d’espai útil. Babord va explicar l’abstenció del vot perquè el seu grup qüestiona el model de mercat municipal que en el seu dia es va impulsar i van emplaçar al govern a impulsar un pla d’anàlisi i dinamització del Mercat Municipal.

El punt 3 va servir per aprovar de forma definitiva, per unanimitat de tots els grups, el catàleg de camins municipals de Vilassar de Mar. Després d’aprovar-se inicialment en la plenària del 23 de juliol, el catàleg, redactat per l’equip designat per la Diputació de Barcelona, es va sotmetre a informació pública, període durant el qual va rebre un escrit d’al·legacions, que l’arquitecte municipal ha desestimat. El catàleg ha estat redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. L’objectiu del document és recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant el treball de camp, elaborant una fitxa per a cada camí, definint les característiques morfològiques, elements constitutius, etc. D’aquesta manera es pot determinar el seu recorregut, situació i estat actual.

Després va arribar el torn de les mocions:

La primera la van presentar conjuntament els grups municipals d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU i Babord en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Mitjançant la moció s’insta al govern espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al president Lluís Companys, així com realitzar totes aquelles actuacions per reparar el seu honor. També reclama a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba a l’arxiu d’Àvila. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor dels 4 grups proposants, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i el PSC en considerar que la moció estava instrumentalitzada políticament, i el vot en contra de C’s, també pel mateix motiu.

La segona també va ser una moció conjunta, aquesta vegada dels grups municipals de CiU, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. La moció denuncia “l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions oficials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos democràtics”. La moció també referma el compromís de l’Ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor dels grups proposants i 3 vots dels 4 de Babord, ja que un dels regidors d’aquesta formació es va abstenir, una votació per mostrar, segons va explicar Babord, el seu vot crític amb el president Mas i un govern que ha fet retallades i reprimit moviments socials.

Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va votar en contra precisament per aquests darrers motius i C’s perquè entenen que s’ha de deixar treballar als jutges sense pressions.

La tercera moció la va presentar el grup municipal de C’s per a la modificació de dues ordenances fiscals. Respecte l’ordenança fiscal núm. 4, que regula l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la moció demanava exonerar del pagament totes aquelles obres que siguin de reforma interior o manteniment del primer habitatge i que es tramiten amb la modalitat d’”assabentat d’obres”. Respecte l’ordenança fiscal núm. 10, la moció establia que el pagament per a les activitats de baixa incidència ambiental es realitzés de manera fraccionada durant el primers 6 mesos amb l’objectiu d’afavorir les activitats iniciades per autònoms i petits emprenedors. La moció va quedar rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde. Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va votar en contra després de demanar que es retirés la moció per treballar-la conjuntament. El PSC, C’s i CiU van votar-la a favor. Des de Babord es van abstenir després de demanar també la seva retirada per buscar consens. Gent per Vilassar de Mar i ERC-VdM diu Sí van votar en contra tot i estar d’acord amb la segona part de la moció corresponent al fraccionament de l’ordenança fiscal núm. 10.

Seguidament els grups municipals del PSC i ERC-VdM diu Sí van presentar una moció conjunta de suport a la proposta impulsada per UGT de Catalunya anomenada “Garantia +55”, de suport als aturats sense subsidi. En síntesi proposa que totes les persones de més de 55 anys que han exhaurit les seves prestacions contributives puguin rebre una prestació equivalent al Salari Mínim Interprofessional, que equival a 648,60 euros al mes, fins que puguin enllaçar amb el cobrament de la prestació per jubilació amb la idea d’apujar el salari mínim fins als 1.000 euros. La segona part de la proposta seria assegurar a aquelles persones que havent cotitzat tota la vida han vist que en el període dels últims 15 anys eren acomiadades i en fer-se el càlcul durant aquest lapse de temps es reduïa fortament la seva pensió. En aquest sentit es proposa que es cobri entre un 90 i un 100% de la darrera prestació contributiva per desocupació quan sigui efectiu el retir. I a partir d’aquí la pensió s’actualitzaria en el moment de començar a percebre-la. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, PSC i CiU, el vot en contra de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i l’abstenció de C’s, Babord i Gent per Vilassar de Mar.

El PSC va presentar en solitari dues mocions més. La primera, per demanar al govern de la Generalitat i l’Estat la creació d’un pla d’ocupació d’urgència, que inclogui actuacions per a persones de més de 45 anys; refer i impulsar el programa de Garantia Juvenil; fer una acció urgent d’acreditacions professionals per a totes les persones que portin més d’un any a l’atur; i un sistema permanent d’oferta de formació professional al llarg de l’any tant presencial com virtual. La moció es va aprovar amb els vots a favor del PSC, ERC-VdM diu Sí i C’s, l’abstenció de CiU, Babord i Gent per Vilassar de Mar i el vot en contra de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

La darrera moció del grup municipal del PSC era per instar al Consorci Sanitari del Maresme i al Departament de Salut a l’elaboració anticipada d’un pla director sociosanitari de Mataró-Maresme. Finalment el mateix PSC va retirar la proposta a petició d’altres grups municipals per poder treballar-la i consensuar-la en un proper ple.

Per unanimitat de tots els grups, es va admetre per urgència una moció presentada inicialment per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i que finalment va ser conjunta de tots els grups, per donar suport als treballadors de l’empresa Daunis de Vilassar de Mar afectats per impagament en les nòmines. Tots els grups van mostrar-se a favor que l’Ajuntament doni suport a les famílies afectades i posi a disposició dels afectats tots els mecanismes de mediació dels que disposa.

L’espai informatiu ”Crònica” recull aquest divendres la valoració global sobre els principals punts d’aquesta sessió plenària de govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14’30h,  16h i 19’30 i a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.

Leave a Reply