Resum de la sessió plenària de dijous 16 de novembre

Ahir dijous 16 de novembre de 2017 es va celebrar la plenària corresponent al mes de novembre. La sessió va començar amb la presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord-CUP-PA de Júlia Suriol, que substitueix a Luard Silvestre. A continuació es va donar compte del canvi de la regidora Olga Zuloaga, fins ara regidora del PSC, i que tal com va anunciar en l’anterior ple passa a ser regidora no adscrita. El ple va continuar donant compte del seguiment del 3r trimestre 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com del compliment dels terminis previstos de pagament. Respecte a aquests dos punts, el regidor d’Hisenda va explicar que segons aquestes dades es preveu un tancament amb un romanent de tresoreria positiu, que el deute viu està al voltant del 87% i que el període mig de pagament a proveïdors és inferior a 22 dies.

A la part resolutiva, es van aprovar tres punts. El primer, l’aprovació de la modificació del text del conveni de col•laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2017. Es tracta de modificacions en el redactat per adaptar-lo a la llei però segons va explicar la regidora de Serveis Socials el contingut del Servei és exactament el mateix. Es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

El segon punt, l’aprovació inicial de les bases reguladores de la Mostra Literària Mn. Pere Ribot Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Cs i Babord, que es van abstenir. Cs ho va fer explicant que considera insuficient la dotació pressupostària que es dedica al certamen i Babord per tal de poder fer esmenes durant el període d’exposició pública si ho consideren oportú.

El tercer punt, va aprovar inicialment les bases reguladores del concurs de Carnaval de Vilassar de Mar. Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord que es van abstenir per valorar si presenten alguna esmena durant el període d’exposició pública.

A la segona part, la de control, el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va presentar una moció perquè la tresoreria de l’Ajuntament faci un informe sobre les dades econòmiques que es veuen afectades per l’Euribor, tipus d’interès que ha estat definit com ‘manipulat’ per diversos pronunciaments jurisprudencials. La moció es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, la regidora no adscrita, el PSC, Cs, Babord i ERC-VdM diu Sí, l’abstenció de Gent per Vilassar de Mar i el vot en contra de CiU. Des de Gent per Vilassar de Mar es va dir que era un “brindis al sol” perquè el primer acord, el de sol•licitar a la tresoreria de l’Ajuntament un informe sobre les dades econòmiques que es veurien afectades per aquest tipus d’interès, es pot demanar a Intervenció, i el segon, el d’impulsar un compromís ètic mitjançant document que reguli les relacions entre l’Ajuntament i les entitats financeres, és de “bona voluntat”. Des de CiU el seu portaveu va afirmar que no sabia què pretenia la moció ja que tots els préstecs de l’Ajuntament estan referenciats a l’Euribor i el llistat està en el pressupost i no hi ha problema en demanar-ho a Intervenció. I en referència al segon acord va dir que la funció d’Intervenció i del regidor d’Hisenda és precisament la de vetllar perquè els bancs no posin clàusules abusives. Les mocions –va concloure- “no són per informar sinó per reclamar o per instar a alguna cosa”.

La moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA en relació a la retirada de publicitat sexista i la no col•laboració en esponsorització amb empreses que facin ús d’aquest tipus de publicitat també es va aprovar per unanimitat amb la incorporació d’una esmena en el text proposada per Gent per Vilassar de Mar. La moció, entre d’altres coses, insta a l’Ajuntament a elaborar, de manera participada pels grups polítics, altres entitats i ciutadania, un decàleg de bones pràctiques informatives i publicitàries, que regiran els criteris i continguts de l’ordenança municipal reguladora de les activitats i instal•lacions publicitàries.

A continuació, Babord va presentar una altra moció pel rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la violència feixista prevista a l’ordre del dia però que finalment van retirar per presentar-la de nou per urgència incorporant comentaris que s’havien fet a la comissió informativa perquè tingués un major consens entre partits. La moció es va aprovar amb els vots en contra de Cs i els vots a favor de la resta de grups del plenari menys el de la regidora del PSC que va marxar de la sala per no participar en la votació. Des de Cs i el PSC es va titllar la moció de “tendenciosa”. Des del PSC la seva regidora va afirmar que assenyalar a alguns partits polítics a la moció “no és democràtic” i des de Cs van afirmar que amb aquesta moció el que es pretén és “identificar Espanya amb feixisme” i que en els exemples que s’esmenten a la part expositiva no es fa referència a escarnis o insults a seus o polítics de Cs o el PSC i només es parla d’agressions a persones, partits o entitats que estan a favor del procés independentista.

Seguidament es van presentar tres mocions d’urgència més, cap de les quals va arribar a debatre’s perquè no van passar el tràmit de votació de la urgència. Es tractava de les mocions de Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede de suport a l’Ajuntament de Madrid davant la intervenció del Ministeri d’Hisenda; la de Cs de condemna a qualsevol tipus de violència ideològica; i la del PSC de suport a Barcelona com a seu de l’Agència Europea de Medicaments. La votació de la urgència d’aquestes tres darreres mocions només va estar recolzada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, Cs, PSC i la regidora no adscrita mentre que la resta de grups van votar-hi en contra. Els grups que votaven en contra afirmaven que consideraven que s’estava fent un “abús” de les mocions d’urgència i que presentar-les així no donava temps a les agrupacions o partits a poder debatre-les i estudiar-les internament. Això va provocar la indignació de la resta de grups que votaven a favor de debatre-les. La regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va arribar a qualificar aquest fet de “censura”, i la regidora del PSC va recordar que quan convé els criteris canvien fent al•lusió a quan es va convocar un ple extraordinari i urgent d’un dia per l’altre i això no va suposar cap problema.

En el torn de precs i preguntes, la regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va preguntar quan es donarà compliment a la moció sobre l’amiant i quan s’actualitzarà a la pàgina web el seguiment de les mocions. Des del PSC, la regidora socialista va convidar tothom a l’acte d’homenatge del seu partit a l’Ernest Lluch i va llegir una declaració de l’Agrupació Socialista de Vilassar de Mar de crítica a la regidora no adscrita, una declaració que va acabar demanant a Zuloaga que retornés al partit l’acta de regidora. Des de Babord es van fer diferents preguntes, entre les quals si estava prevista una campanya informativa sobre el que implica la moció del glifosat, com estava la moció sobre el canvi de nom de carrers, també van preguntar pels projectes del pressupostos participatius referents a la Biblioteca i al tendall al Pérez Sala, així com què significava el decret d’inici de compra d’un immoble del carrer Sant Josep, 35. L’alcalde va anunciar que el que significa és que el govern té la intenció de comprar l’Ateneu Vilassanès. Des de Babord també es va preguntar per l’estat dels ascensors d’accés al passeig Marítim i si l’Ajuntament havia fet gestions amb Adif perquè arregli els ascensors de l’estació de Renfe que comuniquen les andanes. Sobre aquest tema el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que actualment l’ascensor del carrer Sant Jaume i el de la platja de davant la Torre d’en Nadal estan en procés de reparació i que la previsió és que aviat puguin estar en funcionament i respecte als d’Adif, va dir que s’havien fet diferents requeriments, recordant que no són competència de l’Ajuntament, i que precisament ahir els havien anunciat que la reparació estava prevista. Des de CiU només es va fer un prec: que la part de precs i preguntes no es converteixi en un lloc on els partits publicitin actes i facin el seu míting polític.