Resum de la plenària extraordinària del dijous 11 de juliol

L’aprovació de les retribucions dels regidors marca el primer ple del mandat

La sessió del ple extraordinari celebrat aquest dijous 11 de juliol –el primer una vegada constituït el nou consistori de l’actual mandat-, va començar donant compte de la constitució dels cinc grups polítics municipals que configuren el consistori i dels diferents portaveus: ERC-GentxVdM amb 9 regidors té a Àngel Font de portaveu; Junts per Vilassar amb 4 regidors a Laura Martínez de portaveu; Babord amb 3 regidors a Pau Arona; PSC amb 3 regidors a Quico Zamora; i Cs amb 2 regidors a Juan Díaz. Pel que fa a la Junta de Govern Local, òrgan de gestió setmanal encarregat de contractacions administratives d’obres, serveis i subministraments que no superin certs imports i de determinades llicències, entre altres atribucions, estarà integrada per l’alcalde i els quatre tinents d’alcaldia i es farà els dimarts a les 9.15 h del matí.

Seguidament es va aprovar, per unanimitat, la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que seran com fins ara, el tercer dijous de cada mes, però una hora abans del que es feien. Ara començaran a les 7 de la tarda.

El tercer punt va servir per donar compte de la delegació de funcions efectuades per l’alcalde, Damià del Clot, que defineixen el cartipàs municipal, segons el qual: Núria Arasa ocupa la 1a tinença d’alcaldia i la regidoria de Serveis Socials, Gent Gran, Habitatge i Promoció de la Salut (respecte la legislatura anterior assumeix una tinença d’alcaldia i deixa la regidoria d’Igualtat per assumir la d’Habitatge); Àngel Font ocupa la segona tinença d’alcaldia i les regidories d’Urbanisme, Governació i Mobilitat (deixa de tenir la regidoria d’Habitatge que portava l’anterior legislatura); Josep Solé assumeix la 3a tinença d’alcaldia i les regidories d’Hisenda i Recursos Humans (deixa la regidoria d’Ensenyament i assumeix la de RRHH); Montse Gual, la 4a tinença d’alcaldia i les regidories de Joventut, Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat (respecte l’anterior legislatura deixa la regidoria de Comunicació i Noves Tecnologies i assumeix la d’Igualtat i la de Transparència); Joan Roca ocupa la 5a tinença d’alcaldia i les regidories d’Espais Públics, Equipaments i Medi Ambient, les mateixes que a l’anterior legislatura; Esther López ocupa la regidoria de Desenvolupament econòmic, Comerç i Consum, que fins ara requeia en l’alcalde, i continua amb Cultura i Festes Populars; Jordi Tapias assumeix la regidoria d’Ensenyament i Esports i Jordi Acero, la de Comunicació i Noves Tecnologies.

Pel que fa a la creació i composició de les comissions informatives permanents es va acordar amb el vot favorable de tots els grups i l’única abstenció de Babord, la constitució de la Comissió Especial de Comptes, a la qual correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació, així com també de la Comissió Informativa que té per objecte el previ informe, consulta o proposta dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple. Cada comissió estarà integrada com a novetat pels 21 regidors/es de la corporació: ERC-GentxVdM: 9 membres; Junts per Vilassar: 4 membres; Babord: 3 membres; PSC: 3 membres i Cs: 2 membres.

D’altra banda, es va acordar el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar (consell escolar municipal, Patronat d’Escoles Bressol Municipal, Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació, Comissió d’ordenances fiscals, Plenari de la Xarxa d’Inclusió Social i la Comissió d’Estudi Pressupostos Participatius) amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Cs, que va abstenir-se, en considerar que es segueix limitant la presència d’alguns grups en òrgans com ara el del consell escolar municipal. A continuació, es va donar compte del decret de nomenament dels representants del govern als òrgans col·legiats externs.

El punt 7 i 8, relacionats amb la creació d’una plaça eventual de gerència i el de la determinació del nombre, característiques i retribucions del persona eventual, es van retirar de l’ordre del dia i no es van debatre.

Finalment, va arribar el punt més controvertit de la plenària que va centrar el debat de la sessió, el de l’aprovació de les dedicacions i retribucions dels membres de la corporació que va aprovar-se amb els vots a favor d’ERC-GxVdM, l’abstenció de Junts per Vilassar i el vot en contra de Babord, PSC i Cs.

  • L’alcalde cobrarà 53.200 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 38 hores setmanals. Passa d’una dedicació del 100 al 95%.
  • La primera tinent d’alcalde, Núria Arasa, regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Habitatge i Promoció de la Salut cobrarà 29.400 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 28 hores setmanals. Passa d’una dedicació del 50% al 70%.
  • El segon tinent d’alcalde, Àngel Font, regidor de Governació, Urbanisme i Mobilitat, tindrà dedicació plena, igual que fins ara, i cobrarà 42.000 euros bruts l’any en catorze pagues.
  • El tercer tinent d’alcalde, Josep Solé, regidor d’Hisenda i Recursos Humans cobrarà 37.800 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 36 hores setmanals. Passa d’una dedicació del 70% a una del 90%.
  • La quarta tinent d’alcalde, Montse Gual, regidora de Joventut, Participació Ciutadana, Transparència i Igualtat cobrarà 29.400 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 28 hores. Es queda amb una dedicació del 70%, igual que la que tenia fins ara.
  • El cinquè tinent d’alcalde, Joan Roca, regidor d’Espais Públics, Equipaments i Medi Ambient tindrà dedicació plena, com fins ara, i cobrarà  42.000 euros bruts l’any en catorze pagues.
  • La regidora de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Consum, Cultura i Festes Populars, Esther López, cobrarà 27.300 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 26 hores setmanals. Passa d’una dedicació del 50% a una del 65%.
  • Pel que fa als dos nous regidors amb els que compta el govern en relació amb la legislatura anterior on eren només 7, el regidor d’Ensenyament i Esports, Jordi Tapias, cobrarà 21.000 euros bruts l’any en catorze pagues i tindrà una dedicació mínima de 20 hores setmanals, és a dir, del 50%. I el regidor de Comunicació i Noves Tecnologies, Jordi Acero, cobrarà 18.500 euros bruts l’any en catorze pagues i també  tindrà una dedicació mínima de 20 hores setmanals, del 50%.

En el mateix punt es van aprovar les assignacions que percebran els regidors i regidores de l’oposició per l’assistència efectiva als òrgans col·legials: Ple de la corporació i Comissió Informativa. Per assistència a ple ordinari, els regidors de l’oposició cobraran 630 euros bruts per sessió quan abans cobraven 400 i per assistència a ple extraordinari, 200 euros, quan abans cobraven 125. Per assistència a la Comissió Informativa (la que es realitza abans del ple): 200 euros, una novetat perquè en l’anterior legislatura no es cobrava per aquesta assistència. Això vol dir que comparant amb el 2015, les retribucions als regidors de l’oposició augmenten al voltant del 95%. D’altra banda, les assignacions per a cada grup municipal (tant del govern com de l’oposició) seran de 1.000 euros anuals (al 2015 eren de 950) i per a cada regidor adscrit al grup, de 500 euros anuals (al 2015 eren de 475).

Per al portaveu de Cs, Juan Díaz, l’augment de salaris que proposa el govern es pot resumir amb la frase “el govern pretén cobrar més treballant menys”. Segons Díaz no hi ha arguments per aquesta apujada salarial. Si ara són més regidors al govern, passen de 7 a 9, i el treball de gestió és el mateix “l’apujada no es justifica”, va argumentar. Díaz va posar d’exemple l’alcalde del qual va dir que reduïa la seva dedicació un 5% i s’augmentava el sou un 10%.

Quico Zamora, portaveu del PSC, va començar la seva intervenció lamentant la retirada de l’ordre del dia de la figura del gerent, que creu de vital importància per a l’Ajuntament. Diu que la proposta del govern plantejava un increment de sou amb la incorporació d’una gerència que els descarregava de feina tècnica. A més, creu que quan s’implanti la figura del gerent s’haurien de rebaixar les dedicacions i les retribucions dels regidors de govern. Per a Zamora, la política ha d’estar retribuïda no estrictament amb criteris d’empresa. “S’han de tenir sous equilibrats però no han de suplir una sortida professional de ningú”, va dir. També va mostrar el seu desacord amb l’apujada dels sous de l’oposició. Per a Zamora és fruit d’una negociació amb el grup de Junts per Vilassar però que implica altres grups que no estan d’acord.

Babord, a través del seu regidor Yabel Pérez, va  defensar que la política ha d’estar dignament retribuïda però considera que la proposta del govern és desproporcionada i allunyada de la realitat de la majoria social de Vilassar de Mar. Per a Babord, aquesta legislatura el govern té més regidors i, pensa que si es crea la figura de gerent el seu sou hauria de sortir de les retribucions dels regidors ja que els traurà feina. Babord creu que l’increment salarial suposarà més diners del pressupost municipal dedicats a retribuir els òrgans de govern quan per a ells Vilassar de Mar té altres necessitats prioritàries. Igual que el PSC, Babord es va mostrar en contra de l’augment a les retribucions de l’oposició. Creuen que mesures d’aquest tipus allunyen la política de la població.

Junts per Vilassar, a través de la seva portaveu, Laura Martínez, va explicar la seva abstenció. Per a la formació cal posar en valor la tasca que fan els regidors tant de govern com d’oposició, que han de deixar total o parcialment les seves professions si es dediquen a la política. “Si volem una responsabilitat en la seva gestió creiem que han d’estar dignament retribuïts” va afirmar. Per això -va dir- exigirien al govern que la dedicació tingui resultats i sigui efectiva. Laura Martínez es va congratular que es retirés de l’ordre del dia el tema de la figura de la gerència perquè no els semblava coherent ja que al seu entendre si hi ha un gerent alliberarà de feina als regidors.

ERC-GxVdM va decidir no argumentar la proposta presentada per no crispar l’ambient del ple, que va acabar amb xiulades del públic i crits de “Vergonya”.

Àudio del ple de dijous 11 de juliol: