Resum de la plenària extraordinària d’ahir

El primer ple de l’any va servir per aprovar el text amb les  modificacions que ha demanat la Generalitat a l’Ajuntament perquè tiri endavant el projecte que ha de transformar l’illa del mercat municipal i la de Can Bisa.  En el segon i darrer punt, es va aprovar provisionalment la modificació del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit del carrer Manuel Roca.

1- Quant al primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, en l’ àmbit del mercat municipal i can Bisa, amb els vots a favor de CiU i PP, l’abstenció d’IC-Verds i els vots en contra del PSC i ERC.
El regidor d’urbanisme i habitatge, Desideri Camino (CiU), va explicar que el text refós inclou les prescripcions assenyalades per la comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya ,que el passat desembre va comunicar a l’Ajuntament que s’aprovava definitivament la modificació puntual del Pla general en l’àmbit de can Bisa i el Mercat Municipal, a l’espera del text refós que incorporés una sèrie de modificacions.

Cal recordar que el projecte urbanístic a l’illa del mercat preveu la construcció d’un nou mercat municipal en el seu antic emplaçament per revitalitzar el comerç de proximitat. A sobre de la planta del mercat hi ha prevista una altra amb 920 m2 dedicats a oficines municipals i a sobre d’aquesta, habitatges. Sota del mercat hi ha previst un aparcament d’ús públic de tres plantes soterrànies amb capacitat per a 200 places. El projecte també preveu una gran zona verda davant del mercat i el CEIP Pérez Sala, l’ampliació de voreres i la millora de l’entorn en tota l’illa.
Respecte a l’àmbit de can Bisa, el projecte per a tota l’illa que inclou can Bisa i el solar que ocupava can Bosc i l’antiga impremta Garcia, preveu un nou equipament cultural, a sobre d’aquest, 18 pisos de protecció oficial i a sota, un aparcament. El projecte manté l’edifici de can Bisa, edifici que està catalogat, i una ampliació de la seva zona verda.
El regidor d’IC-Verds Roger Solé, va explicar que IC-Verds no té clar que el projecte del mercat municipal sigui “rendible” per a l’Ajuntament, ni l´ús a què es destinarà la finca de Can Bisa. El regidor d’ERC Damià del Clot va dir que la informació referida a aquest tema “s’ha donat amb comptagotes” i va afegir que el projecte d’equipament cultural a la zona de Can Bisa “no respondrà a les necessitats reals del poble”;  segons Del Clot, CiU “dóna l’esquena a la cultura i aposta pel creixement quantitatiu, no qualitatiu”. El regidor del PSC, Jordi Cañellas, va demanar que es deixés aquest punt sobre la taula “per falta d’informació”. Cañellas va recordar que el PSC no està d’acord amb la construcció de vivendes de protecció oficial a Can Bisa i va criticar el cost del mercat municipal provisional.

2- Quant al segon i darrer punt de l’ordre del dia, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, en l’àmbit del carrer de Manuel Roca “El Barato”, amb els vots a favor de CiU i IC-Verds i en contra del PSC, ERC i PP. Es van desestimar les al•legacions presentades pel grup municipal del PSC i l’Assemblea Pagesa del Maresme i el Sindicat de la Unió de Pagesos de Catalunya i es van incorporar les prescripcions fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’aprovació definitiva depèn ara de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.
Cal recordar que la modificació del PGOU corresponent a l’àmbit del carrer Manuel Roca entre els carrers Jeroni Marsal, avinguda Montevideo i carretera de Cabrils és un projecte que té com a objectius principals fer un carrer i una zona verda per donar una nova façana al poble per la part de muntanya, obtenir el sòl per construir una nova escola bressol, la creació de sòl residencial fixant la preceptiva reserva d’habitatge de protecció pública, així com legalitzar moltes situacions de volums disconformes de les cases sense perjudicar els veïns.
L’alcalde Joaquim Ferrer (CiU) va explicar que aquest punt s’ha portat ara al ple perquè “fins al final del mes de desembre no es va disposar de l’informe preceptiu de medi ambient que demana una aprovació provisional”, va afegir que aquest projecte millora els equipaments de la zona del Barato i va agrair el recolzament d’IC-Verds.
El regidor Abraham Cobo, va justificar el vot en contra del PP “per qüestions estrictament procedimentals”; el regidor Roger Solé, va explicar que IC-Verds votava a favor d’aquest punt perquè, entre altres raons, “contempla l’obertura el curs 2009-2010 d’una escola bressol al Barato, dignifica la façana del poble per la part de muntanya i és una operació “rendible” per a l’Ajuntament”; el regidor d’ERC Damià del Clot va criticar el procediment seguit en la tramitació d’aquest punt i va qualificar de “sorprenent” el recolzament en aquesta qüestió d’IC-Verds a l’executiu local. El regidor del PSC Jordi Cañellas va demanar també que aquest punt es retirés de l’ordre del dia “per falta d’informació” i va explicar que no veu correcta la ubicació d’una escola bressol al Barato. Cañellas va afegir que en aquest punt “no ha primat l’interès general” i ha avançat que el PSC “presentarà un recurs”

Leave a Reply