Recomanacions literàries

Ja podeu escoltar les recomanacions literàries que ens han portat com cada setmana des de la biblioteca de Vilassar de Mar, avui de la mà de la Sol Teixidó.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.